Pristatymo adresas:Lietuva
Klientų aptarnavimas

Slapukai ir privatumas

Ačiū, kad skiriate laiko perskaityti mūsų slapukų ir privatumo politiką!

Šiame puslapyje pateikiama informacija apie tai, kaip tvarkome jūsų asmens duomenis, kaip naudojame slapukus, taip pat apie jūsų teises, susijusias su jūsų asmens duomenų tvarkymu ir slapukų naudojimu. Ši politika taikoma Boozt.com, Booztlet.com svetainėms ir programėlėms (toliau - platformomis) , į kurias pateikiama nuoroda šioje politikoje.

 

1. PRIVATUMO POLITIKA

„Boozt Fashion AB“ (556710-4699) (toliau - mes, mums arba mūsų) yra duomenų valdytojas (atsakingas) už jūsų asmens duomenų tvarkymą, kaip aprašyta šioje politikoje. Jei turite klausimų apie tai, kaip tvarkome jūsų duomenis, nedvejodami kreipkitės į mus el. paštu customerservice_lt@booztlet.com arba kitais būdais, žr. toliau pateiktą kontaktinę informaciją.

Kai naudojatės platformomis, renkame tam tikrą informaciją apie jus ir jūsų apsilankymą. Be kita ko, šią informaciją naudojame siekdami įvykdyti su jumis sudarytas sutartis ir valdyti jūsų naudotojo paskyrą. Priklausomai nuo jūsų sutikimo, slapukų pagalba surinktą informaciją apie jus taip pat naudojame siekdami pagerinti jūsų naudotojo patirtį, įvertinti atskirų mūsų platformų elementų naudojimą ir paremti mūsų rinkodarą. Daugiau informacijos apie tai galite rasti mūsų slapukų politikoje žemiau šiame puslapyje.

Jūsų asmens duomenis tvarkome tik turėdami tam konkretų tikslą, o kai toks tikslas bus pasiektas, duomenis ištrinsime, nebent yra priežasčių elgtis kitaip, kaip aprašyta žemiau.

Jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaudamiesi Duomenų apsaugos reglamento (toliau - BDAR) taisyklėmis, nacionaliniais duomenų apsaugos teisės aktais, Duomenų apsaugos įstatymu ir papildomomis Europos duomenų apsaugos valdybos ir nacionalinės priežiūros institucijos gairėmis bei nuomonėmis.

 

Kokią informaciją renkame ir iš kur ji yra gaunama?

 • Informaciją renkame, kai analizuojame jūsų elgesį ir įsitraukimą į mūsų siunčiamą komunikaciją arba kai lankotės mūsų platformose (bendra informacija, pvz., IP adresas, šalis, aplankyti puslapiai, aplankytos kategorijos, aplankyti prekių ženklai, paieškos ir paspaudimų istorija, paspaudimų dažnis ir laikas, praleistas skaitant el. laiškus).
   
 • Informacija gaunama iš jūsų, kai mums pateikiate informaciją apie save, pavyzdžiui, kai susikuriate savo profilį arba perkate prekes (bendra informacija, pvz., demografiniai duomenys, vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, mokėjimo informacija, prekės, užsakymo suma, nuolaidos dydis, prekių ženklai ir dažnumas). Tai taip pat apima sandorių el. laiškų siuntimą, užsakymo patvirtinimo, prekės išsiuntimo patvirtinimo, grąžinimo ir pinigų grąžinimo patvirtinimo dokumentus).
   
 • Informacija iš kitų asmenų, kai ją renkame iš trečiųjų šalių, pvz., iš išorinės kredito vertinimo bendrovės (bendra kredito informacija).

 

Kokiu tikslu ir kokiu pagrindu tvarkome jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis tvarkome tik tada, kai turime tam tikslą ir teisinį pagrindą. Kai naudojatės mūsų platformomis, taip pat kai perkate mūsų prekes, jūsų informaciją tvarkome taip, kaip nurodyta toliau:

 • Sutikimas

o Jei davėte mums sutikimą gauti tikslinę rinkodaros medžiagą, galime tvarkyti jūsų asmeninę informaciją rinkodaros siuntimo tikslais, taip pat jos pritaikymo jums ir jūsų pageidavimams reikmėms.

o Jei davėte mums sutikimą dėl slapukų talpinimo, galime atitinkamai sutvarkyti tam tikrą asmeninę informaciją apie jūsų naudojimąsi mūsų platformomis statistikos ir rinkodaros tikslais. Daugiau informacijos apie slapukų naudojimą galite rasti toliau puslapyje pateiktoje slapukų naudojimo politikoje.

o Jei pas mus įsigijote prekių, taip pat galime tvarkyti su jomis susijusią asmeninę informaciją, kad galėtume jums ir jūsų pageidavimams pritaikyti tikslinę rinkodaros medžiagą, jei tam davėte sutikimą.

o Taip pat naudojame profiliavimą, kad nustatytume neįprastus pirkimo modelius, kurie nukrypsta nuo, mūsų manymu, priimtino pirkimo elgesio, kuris nustatomas pagal algoritmą, paremtą įvairiais parametrais. Tada individualiai įvertinsime, ar konkretaus kliento pirkinys turėtų būti priimtas, ar ne, laikinai arba visam laikui. Daugiau informacijos apie Sąžiningo Naudojimo politiką galite rasti mūsų Pardavimo ir Pristatymo Sąlygose.

Pirmiau paminėto jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra sutikimas, kurį mums davėte pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą. Savo sutikimą galite bet kada atšaukti. Tačiau tai neturi įtakos jūsų asmens duomenų tvarkymo, kuris buvo vykdomas iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

 

 • Sutartiniai įsipareigojimai

o Mums reikia tvarkyti tam tikrą jūsų asmeninę informaciją, kad galėtume valdyti jūsų santykius su mumis, įskaitant jūsų pirkinius, ir suteikti klientų aptarnavimo paslaugas.

Pirmiau nurodyto duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra su jumis sudarytos sutarties vykdymas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktą.

 

 • Teisėti interesai

o Galime tvarkyti tam tikrą jūsų asmeninę informaciją, kad užtikrintume atitiktį mūsų Sąžiningo Naudojimo Politikai. Daugiau informacijos apie Sąžiningo Naudojimo politiką galite rasti mūsų Pardavimo ir Pristatymo Sąlygose.

o Siekdami pagerinti savo puslapį, prekes, paslaugas, marketingą ir santykius su klientais, mes kartais galime atlikti klientų ir duomenų analizę.

o Jei esate iš mūsų pirkę ir neatsisakėte gauti iš mūsų rinkodaros, susijusios su produktais, panašiais į anksčiau įsigytus, galime jums siųsti rinkodarą, susijusią su tokiais panašiais produktais. Bet kuriuo metu galite atsisakyti tolesnių užklausų naudodamiesi gautuose el. laiškuose arba savo „Boozt“ paskyroje esančiomis nuorodomis.

o Prireikus tvarkysime tam tikrą jūsų asmeninę informaciją, kad galėtume nustatyti, įvykdyti ar apginti teisinius reikalavimus, įskaitant sukčiavimo ir piktnaudžiavimo mūsų platformomis prevencijos ar užkardymo reikalavimus.

Pirmiau nurodyto duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas, kuris laikomas viršesniu už jūsų interesą, kad jūsų asmens duomenys nebūtų tvarkomi, remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu.

 

 • Teisiniai įsipareigojimai

o Jūsų asmens duomenis tvarkysime siekdami įvykdyti savo teisinius įsipareigojimus pagal Švedijos apskaitos įstatymą, taip pat teisės aktus, susijusius su vartotojų teisėmis ir produktų sauga. Kokius asmens duomenis saugome buhalterinės apskaitos tikslais, galėsite sužinoti iš Buhalterinės apskaitos įstatymo (1999:1078) 5.7 skirsnį.

Pirmiau nurodyto duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra mūsų teisinės prievolės pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktą.

 

Kiek laiko tvarkome jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmeninę informaciją saugome tik tiek laiko, kiek reikia duomenų tvarkymo tikslui pasiekti. Toliau apžvelgiami tvarkomų asmens duomenų tikslai ir saugojimo laikotarpis.

Tikslas

 

Saugojimo laikotarpis

Santykių su klientais valdymas, įskaitant jūsų pirkinių valdymą ir klientų aptarnavimą

 

Informacija apie jūsų sandorius ir grąžinimus saugoma iki septintųjų metų po kalendorinių metų, kuriais baigėsi finansiniai metai, pabaigos (žr. Švedijos buhalterinės apskaitos įstatymo (1999:1078) 7 skyriaus 2 skirsnį) ir naudojama siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi mūsų sąžiningo naudojimo politikos (žr. Pardavimo ir pristatymo sąlygas).

Mūsų platformose rodomo turinio pritaikymas pagal jūsų paieškos istoriją ir pirkinius

 

12 mėnesių po to, kai buvo surinkta konkreti asmeninė informacija.

Tikslinė rinkodaros medžiaga, paremta sutikimu dėl tiesioginės rinkodaros

 

Kol neatšaukėte savo sutikimo arba (jei sutikimas nebuvo atšauktas) po 12 mėnesių, per kuriuos su jumis nebendravome. Tačiau jūsų sutikimą patvirtinančius dokumentus saugosime ne ilgiau kaip 5 metus po to, kai sutikimas bus atšauktas.

Tikslinė rinkodaros medžiaga, susijusi su produktais, panašiais į tuos, kuriuos įsigijote iš mūsų

 

Kol atsisakysite tolesnių mūsų užklausų arba (jei neatsisakysite tolesnių mūsų užklausų) po 12 mėnesių, per kuriuos su jumis nebendravome.

Teisiniai įsipareigojimai

 

Jūsų sąskaitoje faktūroje pateiktą informaciją tvarkome siekdami įvykdyti savo teisinius įsipareigojimus pagal Švedijos buhalterinės apskaitos įstatymo nuostatas dėl buhalterinės medžiagos saugojimo, t. y. iki septintųjų metų nuo kalendorinių metų, kuriais baigėsi finansiniai metai, pabaigos (žr. Švedijos buhalterinės apskaitos įstatymo (1999:1078) 7.2 straipsnį)

Slapukai

 

Iki tol, kol atšauksite savo sutikimą arba (jei sutikimo neatšauksite) iki tol, kol atitinkami slapukai nustos galioti pasibaigus toliau mūsų slapukų politikoje nurodytam laikotarpiui.

Teisėtas interesas

 

Tol, kol tai būtina, kad būtų galima nustatyti, apginti ar pareikšti teisinį reikalavimą.

 

Su kuo dalijamės jūsų asmenine informacija?

 • Duomenų tvarkytojai

Kai šioje politikoje aprašytais tikslais ir mūsų atsakomybe jūsų asmens duomenims tvarkyti pasitelkiame subrangovą, pirmiausia su juo sudarome duomenų tvarkymo sutartį. Sutartyje pateikiami konfidencialumo ir saugumo nurodymai ir nurodoma, kaip informacija gali būti tvarkoma. Naudojamės šių kategorijų subrangovais:

•Duomenų saugojimo, prieglobos ir kitų IT paslaugų teikėjai

• Teikėjai, padedantys vykdyti rinkodaros komunikaciją, pavyzdžiui, siunčiantys konkrečius el. laiškus ir SMS žinutes, jei davėte sutikimą vykdyti tikslinę rinkodarą.

Jei atsitiktų taip, kad asmeninė informacija taptų prieinama už ES / EEE ribų, vadinamojoje trečiojoje šalyje, toliau galite perskaityti, kaip mes, pasitelkdami papildomą apsaugą ir specialius susitarimus, saugome jūsų asmeninę informaciją.

 • Duomenų valdytojai

Taip pat naudojamės įmonių, kurios yra nepriklausomi duomenų valdytojai, paslaugomis arba sudarome bendradarbiavimo sutartis su jomis, kai jūsų asmens duomenis po mūsų perdavimo visiškai arba iš dalies tvarko ši įmonė ir yra už tai atsakinga. Tai taikoma tvarkymui, kuris atliekamas šių kategorijų gavėjams:

• Partneriams, padedantiems transportuoti ir platinti prekes, kad jos jus pasiektų greitai ir saugiai.

• Teikėjams, kurie padeda vykdyti rinkodarą, jei tam davėte sutikimą arba jei turime teisėtą interesą atskleisti jūsų asmeninę informaciją rinkodaros tikslais.

• Teikėjams, padedantys atlikti mokėjimus

Kai jūsų asmens duomenys perduodami kitam duomenų valdytojui, mums svarbu, kad žinotumėte, kada ir kam, kad turėtumėte galimybę susisiekti su šiomis įmonėmis ir gauti daugiau informacijos apie tai, kaip jos tvarko jūsų asmeninę informaciją, ir būtumėte tikri, kad turite galimybę pasinaudoti savo teisėmis pagal BDAR. Pavyzdžiui, tai darome, kai atliekate pirkimą, aiškiai nurodydami pasirinktą platintoją, arba kai naudojame mokėjimo paslaugą, reikalaudami, kad paslaugų teikėjas atskleistų informaciją apie tai, kokios informacijos jam reikia, kad būtų užtikrintas mokėjimas, ir kaip galite užduoti su tuo susijusius klausimus. Visi gavėjai, kurie veikia kaip nepriklausomi duomenų valdytojai, yra atsakingi už būtinos informacijos apie savo metodus pateikimą.

 • Valdžios institucijos ir teisiniais įsipareigojimais paremti perdavimai

Jei esame teisiškai įpareigoti perduoti jūsų asmeninę informaciją nacionalinei mokesčių institucijai, policijai ar kitiems subjektams, mes tą padarysime.

 

Perdavimai į trečiąsias šalis

Tam tikrais atvejais tiekėjai ir kai kurie mūsų partneriai yra už ES / EEE ribų. Todėl tokiais atvejais pasitelksime subrangovus, esančius už ES / EEE ribų. Tai reiškia, kad užtikriname būtinas organizacines ir technines saugumo priemones, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tokiu pačiu saugumo lygiu, kokio galite tikėtis, kai duomenys tvarkomi ES. Europos Komisija parengė standartines sutarčių sąlygas (sutrumpintai SSS), kurios dažnai, bet ne visada, yra sprendimo dalis. Šioms funkcijoms atlikti naudojame subrangovus ir partnerius už ES / EEE ribų:

- CRM (ryšių su klientais valdymo) sistema, JAV

- Rinkodara, JAV

- Analizė, JAV

- Saugojimas, JAV

Jei turite kokių nors klausimų apie tai arba norite gauti su saugos priemonėmis susijusių dokumentų kopiją, nedvejodami į mus kreipkitės.

 

Kokios yra jūsų teisės, susijusios su jūsų asmens duomenimis?

Teisė į prieigą

Kaip klientas turite teisę susipažinti su įvairia informacija, įskaitant surinktos asmeninės informacijos kategorijas.

Jei norite susipažinti su informacija, kurią apie jus tvarkome, sukūrėme automatizuotą būdą, kuriuo galite pateikti prašymą susipažinti su asmens duomenimis - jį rasite savo paskyroje, skiltyje Mano profilis - Surinkti asmens duomenis. Kitu atveju susisiekite su mumis el.paštu: customerservice_lt@booztlet.com.

Galime atmesti prašymus, kurie nepagrįstai kartojasi, reikalauja neproporcingai didelio techninio įsikišimo (pvz., kurti naują sistemą arba iš esmės keisti esamą procesą) arba daro poveikį kito asmens teisėms ir laisvėms.

Kadangi turite teisę susipažinti tik su savo asmeniniais duomenimis, negalime jums perduoti informacijos, kurioje yra duomenų apie kitą asmenį (nepažeisdami jo teisių). Todėl gali būti, kad negausite visų asmens duomenų, kurių prašėte, tačiau tokiu atveju pateiksime jums aprašymą, kokios informacijos negalime perduoti, ir nurodysime to priežastį.

Teisė į ištaisymą

Jei jūsų asmeniniai duomenys yra netikslūs arba neteisingi, galite juos pakeisti savo „MyBoozt“ paskyroje arba susisiekti su mumis, ir mes pasirūpinsime, kad jūsų informacija būtų atnaujinta ir teisinga. Gavę prašymą, atnaujinsime, pakeisime arba ištrinsime jūsų tvarkomus asmens duomenis, jei asmens duomenys vis dar turi būti tvarkomi dėl teisinės prievolės arba mūsų teisėto intereso.

Teisė į ištrynimą

Turite teisę būti užmirštas, o tai reiškia, kad mes ištrinsime jūsų asmeninę informaciją esant toliau nurodytais atvejais:

 • Asmens duomenys nebėra reikalingi tikslui, kuriuo jie buvo surinkti ar kitaip tvarkomi;
 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi remiantis jūsų sutikimu, o jūs savo sutikimą atsiimate;
 • Jūs nesutinkate, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi pagal jūsų teisę nesutikti (žr. toliau), ir nėra jokių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis, kurios būtų viršesnės už jūsų interesus;
 • Jūsų asmeninė informacija buvo tvarkoma neteisėtai;
 • Jūsų asmeniniai duomenys turi būti ištrinti dėl teisinio įpareigojimo.

Ši teisė netaikoma, jei tvarkyti duomenis būtina siekiant nustatyti, įvykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

Jei norite ištrinti savo „Boozt“ paskyrą, tai galite padaryti prisijungę prie sistemos, tada įeiti į „My profile“ (Mano profilis) ir paspausti „Delete account „ (Ištrinti paskyrą). Tokiu būdu bus ištrintas jūsų profilis ir visi kiti paskyros nustatymai, tačiau mes vis tiek turėsime jūsų užsakymų istoriją, jei ateityje prireiktų pagalbos grąžinant prekes, pateikiant skundą ar teikiant kitas klientų aptarnavimo paslaugas, taip pat asmeninę informaciją, reikalingą teisiniams įsipareigojimams vykdyti arba mūsų teisėtiems interesams užtikrinti, pvz., informacijai, susijusiai su mūsų sąžiningo naudojimo politika.

Teisė apriboti duomenų tvarkymą

Turite teisę reikalauti, kad apribotume jūsų asmens duomenų tvarkymą, jei yra taikoma viena iš šių sąlygų:

 • Jūs užginčijote asmens duomenų tikslumą ir laukiate mūsų sprendimo, ar asmens duomenys yra teisingi;
 • Duomenų tvarkymas yra neteisėtas, o jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, ir prašote jų apribojimo;
 • Asmens duomenys nebėra reikalingi tvarkyti, tačiau jų reikia teisiniams reikalavimams nustatyti, įvykdyti ar apginti, arba
 • jūs prieštaravote duomenų tvarkymui (žr. toliau) ir laukėte, kol bus patikrinta, ar teisėtos priežastys duomenų tvarkymui yra svarbesnės už jūsų teises ir laisves.

Teisė į duomenų perkeliamumą

Turite teisę į duomenų perkeliamumą, t. y. turite teisę gauti su jumis susijusius asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuteriu nuskaitomi formatu ir perduoti juos kitai bendrovei be jokių kliūčių iš mūsų pusės, jei i) duomenys tvarkomi gavus jūsų sutikimą arba pasirašius sutartį, ii) duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir iii) tai nedaro neigiamo poveikio kitų asmenų teisėms ir laisvėms.

Jei techniškai įmanoma, taip pat turite teisę reikalauti, kad asmens duomenis tiesiogiai perduotume kitam duomenų valdytojui.

Jūsų teisė į duomenų perkeliamumą taikoma tol, kol ji neturi įtakos kitų asmenų teisėms ir laisvėms.

Teisė nesutikti

Turite teisę bet kuriuo metu nesutikti su bet kokiu teisėtu interesu pagrįstu duomenų tvarkymu. Tada įvertinsime, ar mūsų teisėti interesai yra svarbesni už jūsų interesus, teises ir laisves, ar jūsų asmeninė informacija yra būtina teisiniams reikalavimams nustatyti, įvykdyti ar apginti.

Jei jūsų asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir mes daugiau nebetvarkysime jūsų asmens duomenų.

 

Organizacinės ir techninės saugumo priemonės

BDAR reikalauja, kad jūsų asmeninė informacija būtų saugi ir konfidenciali. Jūsų asmeninius duomenis saugome aukšto saugumo lygio serveriuose, esančiuose kontroliuojamose patalpose, o mūsų saugumas reguliariai tikrinamas, siekiant nustatyti, ar mūsų vartotojų informacija tvarkoma saugiai ir visada atsižvelgiant į jūsų, kaip vartotojo, teises.

 

Šios politikos atnaujinimai

Sparti skaitmeninės ir techninės srities raida reiškia, kad gali būti būtini asmens duomenų tvarkymo pakeitimai. Todėl pasiliekame teisę atnaujinti ir keisti šią privatumo politiką. Dabartinę politiką visada galite rasti mūsų platformose. Esant esminiams pakeitimams, apie tai jus informuosime matomu pranešimu savo platformose.

 

Klausimai ir skundai

Jei turite klausimų apie mūsų asmeninių duomenų tvarkymą, mielai jums padėsime. Jei manote, kad jūsų informaciją tvarkome nesilaikydami savo įsipareigojimų, turite teisę pateikti skundą savo šalies nacionalinei priežiūros institucijai, kurią rasitečia: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en

Susisiekite su mumis

Su mumis galite susisiekti:

El.paštu: customerservice_lt@booztlet.com

Telefonu: +3705214382

Arba pašto adresu:

c/o Boozt Fashion AB

Attn: Customer Service

Box 4535

203 20 Malmö, Švedija

 

2) SLAPUKŲ POLITIKA

Dėkojame, kad lankotės „Boozt Fashion AB“ (556710-4699), Hyllie Boulevard 35 Malmö, 215 37, Švedija (toliau - mes, mums arba mūsų) valdomose platformose.

Kaip ir dauguma kitų platformų, slapukus naudojame keliais tikslais. Šioje slapukų politikoje aprašoma, kokius slapukus naudojame, kokiais tikslais juos naudojame ir kaip galite atšaukti savo sutikimą. Jei turite klausimų apie slapukų naudojimą, galite susisiekti su mumis šiais būdais:

El. paštu: customerservice_lt@booztlet.com

Telefonu: +37052143827

Arba pašto adresu:
c/o Boozt Fashion AB
Attn: Customer Service

Box 4535

203 20 Malmö, Švedija

 

Kas yra slapukas?

Slapukas - nedidelis tekstinis failas, kuris per naršyklę išsaugomas jūsų kompiuteryje arba įrenginyje, kai lankotės svetainėse arba naudojatės programėlėmis. Slapukai leidžia rinkti tam tikrą informaciją, įskaitant informaciją apie tai, kokiuose puslapiuose ir funkcijose lankotės ir naudojatės.

Kai kurie slapukai yra techniškai būtini funkcijoms, kuriomis naudojatės platformose (pavyzdžiui, kad galėtume išsaugoti jūsų pirkinių krepšelio turinį), tačiau kiti slapukai naudojami kitais tikslais (pavyzdžiui, rinkti statistiniams duomenims). Kitame skyriuje galite daugiau galite daugiau informacijos apie tai, kokie slapukai gali būti naudojami.

Pirmą kartą apsilankius vienoje iš mūsų platformų, jums bus parodyta „slapukų reklaminė juosta“, kurioje galėsite duoti sutikimą naudoti slapukus mūsų platformose. Kaip parodyta žemiau, visada galite pakeisti savo sutikimą. Tačiau slapukų, kurie yra techniškai būtini, negalima atšaukti, be to, jie yra saugomi be sutikimo.

Iš esmės yra išskiriami pagrindiniai slapukų tipai - laikini ir nuolatiniai:

 • Laikinieji slapukai yra susiję su jūsų dabartiniu apsilankymu svetainėje arba programėlėje ir automatiškai ištrinami, kai uždarote naršyklę.
 • Nuolatiniai slapukai yra saugomi ir atnaujinami kiekvieną kartą, kai lankotės svetainėje arba naudojatės programėle. Tačiau po tam tikro laiko jie patys išsitrina. Naudojant šiuos slapukus galima jus „atpažinti“, kai grįžtate į svetainę arba programėlę, kurią naudojame, pavyzdžiui, norėdami pritaikyti savo platformas prie savo pomėgių. Tais atvejais, kai naudojami nuolatiniai slapukai, jų trukmė nurodyta žemiau pateiktoje lentelėje.

Žemiau pateiktoje lentelėje prie kiekvieno slapuko nurodyta, ar tai laikinas slapukas (sesijos slapukas), ar nuolatinis slapukas, kurio galiojimas baigiasi po tam tikro laiko.

Taip pat išskiriami „pirmosios šalies slapukai“ ir „trečiųjų šalių slapukai“. Pirmosios šalies slapukai - slapukai, kuriuos taikome patys, o trečiosios šalies slapukai, kuriuos taiko trečioji šalis, kurios elementai yra įdiegti į naudojamą platformą. Toliau pateiktoje lentelėje galite matyti, kuriuos slapukus taikome mes, o kuriuos - trečioji šalis.

 

Kokius slapukus naudojame?

Slapukus naudojame šiais bendraisiais tikslais:

 • Platformos funkcijų palaikymas, įskaitant, be kita ko, automatinio prisijungimo, mūsų pokalbių funkcijos naudojimo ir prekių dėjimo į pirkinių krepšelį funkciją.
 • Statistinių duomenų rinkimas, siekiant juos naudoti verslo plėtrai, įskaitant mūsų platformų tobulinimą, naudotojo patirties optimizavimą ir platformų turinio pritaikymą jūsų pomėgiams.
 • Tikslinė rinkodara.

Žemiau rasite išsamią informaciją apie kiekvieną slapuką, įskaitant slapuko teikėją, tikslą ir trukmę:

 

 

Vis tiek neradote tinkamo atsakymo? Leiskite jums padėti!

Parašykite mums el. paštu

Paprastai atsakome per 3 darbo dienas
Kaip galime jums padėti?
Tiks ir atsakymas anglų kalba? Tas pats aptarnavimas, dar greitesnis atsakymas.
Susisiekdami su mumis, jūs sutinkate su mūsų sąlygomis.

Kiti būdai, kaip galite su mumis susisiekti

Prekė įdėta į krepšelį