Sendes til:Danmark
Kundeservice

Cookie- og privatlivspolitik

Tak fordi du tager dig tid til at læse vores cookie- og privatlivspolitik.

Denne politik indeholder information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, hvordan vi bruger cookies, samt hvilke rettigheder du har i relation til vores behandling af dine personoplysninger og vores brug af cookies. Politikken gælder for Boozt.com, Booztlet.com samt apps (herefter platformene), hvortil der henvises til denne politik.

1) PRIVATLIVSPOLITIK

Boozt Fashion AB (556710-4699) (herefter os, vi eller vores) er den dataansvarlige for indsamling af dine personoplysninger som beskrevet i denne politik. Hvis du har spørgsmål til, hvordan vi behandler dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte os på customerservice_dk@booztlet.com eller benytte de øvrige kontaktoplysninger anført længere nede på siden.

Når du benytter platformene indsamler vi visse oplysninger om dig og dit besøg. Vi bruger blandt andet disse oplysninger til at kunne opfylde aftaler med dig og administrere din brugerkonto. Afhængigt af dit samtykke, bruger vi også oplysninger indsamlet om dig via cookies til at forbedre din brugeroplevelse, evaluere brugen af de enkelte elementer på vores platforme og til at hjælpe med vores markedsføring. Du kan læse mere herom i vores cookiepolitik længere nede på siden.

Vi behandler kun personoplysninger, når der er et specifikt formål med det, og så snart formålet er opfyldt, sletter vi oplysningerne, medmindre der er grund til andet som beskrevet herunder.

Vores behandling af dine personoplysninger er underlagt reglerne i databeskyttelsesforordningen (herefter GDPR), databeskyttelsesloven og supplerende vejledninger og udtalelser fra Det Europæiske Databeskyttelsesråd og Datatilsynet.

 

Hvilke oplysninger indsamler vi og hvor kommer de fra?

Oplysninger, der indsamles af os, når vi analyserer din adfærd i den kommunikation, vi sender til dig, eller når du benytter vores platforme (almindelige oplysninger i form af f.eks. IP adresse, land, besøgte sider, besøgte kategorier, besøgte brands, søgninger og klik-historik, klikrate og tid brugt på at læse vores e-mails).

Oplysninger, der kommer fra dig, når du giver oplysninger om dig selv til os, når du opretter en profil eller når du køber vores varer (almindelige oplysninger i form af f.eks. demografiske oplysninger, navn, e-mailadresse, telefonnummer, betalingsoplysninger, varer, totalbeløb, rabatsats, brands og hyppighed. Dette inkluderer også transaktions-mails, ordrebekræftelse, afsendelsesbekræftelse, returneringer og refunderingsbekræftelse).

Oplysninger, der kommer fra andre, når vi indsamler dem fra tredjeparter, f.eks. fra et udenforstående kreditoplysningsbureau (almindelige oplysninger i form af f.eks. kreditoplysninger).

 

Til hvilket formål og med hvilken hjemmel behandler vi dine personoplysninger?

Vi behandler kun dine personoplysninger, når vi har et formål og retligt grundlag for det. Når du bruger vores platforme, herunder køber vores varer, vil vi behandle dine oplysninger som anført nedenfor:

Samtykke

o Hvis du har givet os dit samtykke til at modtage målrettet markedsføring, kan vi i overensstemmelse hermed behandle dine personoplysninger med henblik på at sende dig markedsføring samt for at personalisere denne til dig og dine præferencer.

o Hvis du har givet os dit samtykke til placering af cookies, kan vi i overensstemmelse hermed behandle visse personoplysninger om din brug af vores platforme med henblik på at danne statistik og til brug for markedsføring. Du kan læse mere om vores brug af cookies i vores cookiepolitik længere nede på siden.

o Hvis du har foretaget køb hos os, kan vi også behandle personoplysninger vedrørende disse med henblik på at personalisere vores målrettede markedsføring til dig og dine præferencer, hvis du har samtykket hertil.

Vi bruger også profilering til identifikation af købsmønstre, der er unormale og afviger fra, hvad vi anser som acceptabel købsadfærd, hvilket identificeres af en algoritme på baggrund af forskellige parametre. Vi vil herefter individuelt vurdere om den enkelte kundes køb skal accepteres eller ej, enten midlertidigt eller permanent. Du kan læse nærmere om vores Fair Use-politik i vores salgs- og leveringsbetingelser .

Retsgrundlaget for ovenstående behandlinger af dine personoplysninger er det samtykke, du har givet os, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra a. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Det påvirker dog ikke lovligheden af den behandling af dine personoplysninger, der har fundet sted frem til det tidspunkt, hvor du trækker dit samtykke tilbage.

 

Kontraktuelle forpligtelser

o Vi har brug for at behandle visse af dine personoplysninger for at kunne administrere dit kundeforhold med os, herunder dine køb samt yde kundeservice.

Retsgrundlaget for ovenstående behandling er hensynet til opfyldelse af den kontrakt, vi har indgået med dig, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra b.

 

Legitime interesser

o Vi kan behandle nogle af dine personoplysninger for at sikre overholdelse af vores Fair Use-politik. Du kan læse nærmere om vores Fair Use-politik i vores salgs- og leveringsbetingelser .

o Vi udfører muligvis kundeundersøgelser eller dataanalyse for at forbedre vores hjemmeside, produkter/tjenester, markedsføring, kunderelationer og oplevelser.

o Hvis du har foretaget køb hos os og ikke har frabedt dig at modtage markedsføring fra os vedrørende produkter tilsvarende dem, du tidligere har købt, kan vi sende markedsføring relateret til sådanne tilsvarende produkter til dig. Du kan til enhver tid framelde dig yderligere henvendelser via links i modtagne e-mails eller din Boozt-konto.

o Hvis det er nødvendigt, vil vi behandle nogle af dine personoplysninger for at være i stand til at etablere, udøve eller forsvare retskrav, herunder for at undgå, afværge eller forebygge svindel og misbrug af vores platforme.

Retsgrundlaget for ovenstående behandling er vores legitime interesse, der vurderes at veje tungere end din interesse i, at personoplysningerne ikke behandles, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra f.

 

Retlig forpligtelse

o Vi vil behandle dine personoplysninger med henblik på at opfylde vores retlige forpligtelser efter den svenske regnskabslov samt lovgivning vedrørende forbrugerrettigheder og produktsikkerhed. Du vil kunne se, hvilke personoplysninger vi opbevarer til regnskabsformål Kap 5, 7 § svenske regnskabsloven (1999:1078).

Retsgrundlaget for ovenstående behandling er hensynet til at overholde vores retlige forpligtelser, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra c.

 

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?
Vi opbevarer kun dine personoplysninger i den periode, det er nødvendigt for formålet med behandlingen. Nedenfor følger et overblik over formålene og den opbevaringsperiode, der gælder for de personoplysninger, der behandles.

Formål

 

Opbevaring

Administration af kundeforhold, herunder dine køb samt at yde kundeservice

 

Oplysninger om dine transaktioner og returneringer opbevares indtil det syvende år efter udløbet af det kalenderår, hvor regnskabsåret sluttede (Se kap 7, 2 § svensk regnskabslov (1999:1078) og til brug for at sikre overholdelse af vores Fair Use-politik (se salgs- og leveringsbetingelser ).

Tilpasning af det indhold, der vises på vores platforme på basis af din søgehistorik og dine køb

 

12 måneder efter de pågældende personoplysninger er blevet indsamlet.

Målrettet markedsføring på baggrund af samtykke til direkte markedsføring

 

Indtil dit samtykke tilbagekaldes eller (hvis samtykket ikke tilbagekaldes) efter en periode på 12 måneder, hvor vi ikke har kommunikeret med dig. Vi vil dog i en periode på op til 5 år efter dit samtykke er trukket tilbage opbevare dokumentation for dit samtykke.

Målrettet markedsføring vedrørende produkter tilsvarende dem du har købt hos os

 

Indtil du måtte frabede dig yderligere henvendelser fra os eller (hvis du ikke frabeder dig henvendelser fra os) efter en periode på 12 måneder, hvor vi ikke har kommunikeret med dig.

Retlige forpligtelser

 

Vi behandler de oplysninger, der indgår på din faktura, med det formål at opfylde vores retlige forpligtelser i henhold til den svenske regnskabslovs bestemmelser om opbevaring af regnskabsmateriale, dvs. 7 år.

Cookies

 

Indtil, dit samtykke tilbagekaldes eller (hvis samtykket ikke tilbagekaldes) indtil, de pågældende cookies udløber efter den periode, der fremgår af vores cookiepolitik længere nede på siden.

Legitime interesser

 

Så længe det er nødvendigt for at kunne fastlægge, forsvare eller gøre et retskrav gældende.

 

Hvem deler vi dine personoplysninger med

Databehandlere

Når vi bruger en underleverandør til behandling af dine personoplysninger til formål beskrevet i denne politik og under vores ansvar, indgår vi først en databehandleraftale med dem. Aftalen giver instrukser om fortrolighed og sikkerhed, samt bestemmer hvordan oplysningerne må behandles. Vi bruger følgende kategorier af underleverandører:

 • Udbydere af dataopbevaring, hosting og andre IT-services
 • Udbydere, der bistår med markedsføringskommunikation, såsom specifikke e-mails og SMS, hvis du har givet samtykke til målrettet markedsføring.

Hvis det skulle ske, at personoplysninger bliver tilgængelige uden for EU/EØS i et såkaldt “tredjeland”, kan du nedenfor læse, hvordan vi, ved hjælp af ekstra sikkerhed og særlige aftaler, sikrer dine personoplysninger.

Dataansvarlige

Vi benytter os også af services fra eller indgår i en samarbejdsaftale med firmaer, der er selvstændige dataansvarlige og hvor behandlingen af dine personoplysninger, efter vores videregivelse, helt eller delvist bliver behandlet af dette firma og er deres ansvar. Det gælder for behandling, der finder sted hos følgende kategorier af modtagere:

 • Samarbejdspartnere, der bistår med transport og distribution for at sikre at dine varer ankommer til dig hurtigt og i god behold.
 • Udbydere, der bistår med markedsføring, hvis du har givet samtykke til dette eller hvis vi har en legitim interesse i at videregive dine personoplysninger til brug for markedsføring.
 • Udbydere, der bistår med betaling

Når dine personoplysninger bliver overført til en anden dataansvarlig, er det vigtigt for os, at du ved hvornår og til hvem, så du har mulighed for at kontakte disse firmaer for yderligere information om, hvordan de behandler dine personoplysninger og for at være sikker på, at du har mulighed for at gøre brug af dine juridiske rettigheder under GDPR. For eksempel gør vi dette, når du gennemfører et køb ved tydeligt at henvise til den valgte distributør, eller når vi bruger en betalingsservice ved at forlange, at udbyderen skal frigive information om hvilke oplysninger denne har brug for, for at sikre betaling, og hvordan du kan stille spørgsmål angående dette. Alle modtagere, der agerer som selvstændig dataansvarlig er ansvarlige for at give dig den nødvendige information med hensyn til deres metoder.

Offentlige myndigheder og overførsler baseret på retlige forpligtelser

Hvis vi er retligt forpligtet til at dele dine personoplysninger med Skattestyrelsen, politiet eller andre, vil vi gøre det.

 

Tredjelandsoverførsler

Der er visse tilfælde, hvor de bedste leverandører og nogle af vores partnere findes uden for EU/EØS. I de tilfælde vil vi derfor bruge underleverandører uden for EU/EØS. Det betyder, at vi sikrer de fornødne organisatoriske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger, så behandlingen af personoplysninger udføres med samme sikkerhedsniveau, som du kan forvente, når behandlingen finder sted i EU. EU-Kommissionen har udarbejdet standardkontraktklausuler (forkortet SCC), som ofte er en del af – men ikke hele – løsningen. Vi bruger underleverandører og har partnere uden for EU/EØS inden for følgende funktioner:

 • CRM system, USA
 • Markedsføring, USA
 • Analyser, USA
 • Opbevaring, USA

Hvis du har spørgsmål til dette, eller hvis du ønsker at modtage en kopi af dokumentationen vedrørende sikkerhedsforanstaltningerne, er du velkommen til at kontakte os.

 

Hvad er dine rettigheder i forhold til dine personoplysninger?

Ret til indsigt

Som kunde har du ret til at få indsigt i en række oplysninger, herunder de indsamlede kategorier af personoplysninger.

Hvis du ønsker indsigt i de informationer, vi behandler om dig, kan du udfylde en anmodning via din profil under “Indhent personlige oplysninger.” Du kan også kontakte os via customerservice_dk@boozt.com.

Vi kan afvise anmodninger, hvis anmodningen gentages unødigt ofte, hvis anmodningen krænker et andet individs rettigheder og friheder, eller hvis den findes at måtte vige for afgørende hensyn til offentlige eller private interesser.

Fordi du udelukkende har ret til at anmode om dine egne personoplysninger, kan vi ikke dele andres personoplysninger med dig. Dermed vil du kunne opleve, at du ikke modtager alle informationer, du har anmodet om, men i det tilfælde vil vi give dig en beskrivelse af de informationer vi ikke kan give dig og forklare hvorfor.

Ret til berigtigelse

Hvis dine personoplysninger er unøjagtige eller forkerte, kan du ændre dem på din MyBoozt-konto eller kontakte os, og så vi kan sørge for, at dine personoplysninger bliver opdateret og korrekte. Efter anmodning opdaterer, ændrer eller sletter vi dine personoplysninger, som vi behandler med forbehold for personoplysninger, der stadig skal behandles på grundlag af en retlig forpligtelse eller et retskrav.

Ret til sletning

Du har ret til at blive glemt, hvilket betyder, at vi vil slette dine personoplysninger, hvis følgende gør sig gældende:

 • Personoplysningerne er ikke længere nødvendige at behandle til det formål de var indhentet til.
 • Behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af dit samtykke og du trækker dit samtykke tilbage.
 • Du gør indsigelse mod behandling af dine personoplysninger i overensstemmelse med din ret til at gøre indsigelse (se nedenfor), og der er ingen legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser.
 • Dine personoplysninger er blevet ulovligt behandlet.
 • Dine personoplysninger skal slettes grundet en retlig forpligtelse.

Denne ret gælder ikke, hvis behandling er nødvendig for at etablere, udøve eller forsvare et retskrav.

Hvis du ønsker at slette din Boozt-konto, kan du gøre dette, når du er logget ind ved at gå til ”Min profil” og klikke “Slet konto”. Det vil slette din profil og alle andre indstillinger på din konto, men vi vil stadig have din ordrehistorik, hvis du skulle få brug for hjælp med en returnering, reklamation eller anden kundeservice i fremtiden, samt personoplysninger som er krævet for at kunne overholde retlige forpligtelser eller for vores egen fortsatte legitime interesse f.eks. i forbindelse med vores Fair Use-politik .

Ret til begrænsning af behandling

Du har ret til at få begrænset vores behandling af dine personoplysninger, hvis et af følgende gælder:

 • Du har bestridt nøjagtigheden af dine personoplysninger, og du afventer vores stillingtagen til, om personoplysningerne er korrekte.
 • Behandlingen er ulovlig, og du modsætter dig sletning og anmoder i stedet om begrænsning.
 • Personoplysningerne er ikke længere nødvendige at behandle, men de er krævet af dig for at etablere, udøve eller forsvare et retskrav, eller
 • Du har gjort indsigelse mod en behandling (se nedenfor) og afventer bekræftelse på om vores legitime interesse tilsidesætter dine rettigheder og frihed.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til dataportabilitet som betyder, at du har ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindelig anvendt og maskinelt læseligt format og overføre det til en anden virksomhed uden hindring fra os, hvis (i) behandlingen er baseret på dit samtykke eller en kontrakt, og (ii) behandlingen er automatiseret og (iii) den påvirker ikke andres rettigheder og friheder negativt.

Hvis det er teknisk muligt har du også krav på at få overført personoplysningerne direkte fra os til en anden dataansvarlig.

Din ret til dataportabilitet gælder, så længe det ikke påvirker andres rettigheder og frihed.

Ret til at gøre indsigelse

Du har ret til af grunde, der vedrører din særlige situation at gøre indsigelse mod en behandling som er baseret på vores legitime interesse. Herefter vil vi vurdere, om vi vores legitime interesse overstiger dine interesser, rettigheder og friheder, eller om dine personoplysninger er nødvendige for etablering, udøvelse eller forsvar af retskrav. Hvis dine personoplysninger behandles til brug for målrettet markedsføring, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke hertil tilbage og vi vil herefter ikke længere behandle dine personoplysninger.

 

Organisatoriske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger

GDPR kræver, at dine personoplysninger bliver opbevaret sikkert og fortroligt. Vi opbevarer dine oplysninger på servere med et højt sikkerhedsniveau, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhed bliver regelmæssigt tjekket for at bekræfte, at vores brugerinformation bliver behandlet korrekt, og at der altid bliver taget hensyn til dine rettigheder som kunde.

 

Opdateringer til denne politik

Den hurtige udvikling på det digitale og tekniske område betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan være nødvendige. Vi forbeholder os således retten til at opdatere og ændre denne privatlivspolitik. Du kan altid finde den aktuelle politik på vores platforme. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores platforme.

 

Spørgsmål og klager

Hvis du har spørgsmål angående behandling af dine personoplysninger, vil vi naturligvis altid gerne hjælpe dig. Hvis du mener, at vi ikke har behandlet dine oplysninger i overensstemmelse med vores forpligtelser, har du ret til at klage over dette til Datatilsynet på https://www.datatilsynet.dk/.

 

Kontakt os
Du kan kontakte os via:

E-mail: customerservice_dk@booztlet.com

Telefonnr.: +45 78 76 87 60

Post:
Boozt Fashion AB
Att.: Customer Service
Hyllie Boulevard 35
215 37 Malmø
Sverige

 

 

2) COOKIEPOLITIK

Tak fordi du besøger platformene, som drives af Boozt Fashion AB (556710-4699), Hyllie Boulevard 35, 215 37 Malmø, Sverige (herefter os, vi eller vores).

Ligesom de fleste andre platforme anvender vi cookies til en række formål. Denne cookiepolitik beskriver, hvilke cookies vi anvender, til hvilke formål vi anvender dem, samt hvordan du kan tilbagekalde dit samtykke. Har du spørgsmål til vores brug af cookies, er du velkommen til at kontakte os via:

E-mail: customerservice_dk@booztlet.com

Telefonnr.: +45 78 76 87 60

Post:
c/p Boozt Fashion AB
Att.: Customer Service
Box 4535

203 20 Malmö, Sweden

 

Hvad er en cookie?

En cookie er en lille tekstfil, som via din browser lagres på din computer eller andet IT-udstyr, når du besøger hjemmesider eller bruger apps. Cookies gør det muligt at indsamle visse informationer, herunder om hvilke sider og funktioner, du besøger og anvender.

Visse cookies er teknisk nødvendige for funktioner, du benytter på platformene (eksempelvis for at vi kan gemme indholdet i din indkøbskurv), mens andre cookies anvendes til andre formål (eksempelvis til udarbejdelse af statistik). Du kan læse nærmere om hvilke cookies, der kan blive anvendt længere nede.

Første gang du besøger en af vores platforme, vil du blive præsenteret for et ’cookiebanner’, hvor du kan give dit samtykke til brug af cookies på vores platforme. Som det fremgår nedenfor, kan du altid ændre dit samtykke. De cookies som er teknisk nødvendige kan dog ikke afvises og gemmes derfor uden samtykke.

Der er grundlæggende to hovedtyper af cookies – ’midlertidige’ og ’permanente’:

 • Midlertidige cookies er knyttet til dit aktuelle besøg på hjemmesiden eller i appen og slettes automatisk, når du lukker din browser.
 • Permanente cookies gemmes og vil blive fornyet hver gang du besøger hjemmesiden eller benytter appen. De sletter dog sig selv efter en vis periode. Ved brug af disse cookies er det muligt at ”genkende” dig, når du vender tilbage til hjemmesiden eller appen, hvilket vi eksempelvis bruger til at tilpasse vores platforme til dine interesser. I de tilfælde, hvor der anvendes permanente cookies, så er deres varighed angivet i skemaet herunder.

I skemaet nedenfor er det for hver cookie angivet, hvorvidt der er tale om en midlertidig cookie (session cookie) eller en mere permanent cookie, som udløber efter en nærmere angivet tidsperiode.

Der sondres også mellem ’førsteparts-cookies’ og ’tredjeparts-cookies’. Førsteparts-cookies er dem, som vi selv sætter, mens tredjeparts-cookies sættes af en tredjepart, som har elementer indlejret på den platform, der benyttes. I skemaet nedenfor kan du se hvilke cookies, der sættes af os og hvilke cookies, som sættes af tredjeparter .

 

Hvilke cookies bruger vi?

Vi anvender cookies til følgende overordnede formål:

 • Understøttelse af platformenes funktionalitet, herunder blandt andet for at muliggøre automatisk log-in, anvendelse af chatfunktion samt placering af varer i indkøbskurven.
 • Udarbejdelse af statistik til brug for forretningsudvikling, herunder forbedring af vores platforme, optimering af din brugeroplevelse samt for at tilpasse indholdet på platformene til dine interesser.
 • Målrettet markedsføring.

Nedenfor finder du detaljeret information om hver enkel cookie, herunder udbyderen af cookien, formålet og varigheden:

 

 

Fandt du stadig ikke det rette svar? Lad os hjælpe dig!

Send os en email

Kundeservice modtager i øjeblikket ekstraordinært mange henvendelser. Vi arbejder så hurtigt vi kan og vi takker for din tålmodighed.
Hvordan kan vi hjælpe dig?
E du okay med et svar på Engelsk? Samme service, bare hurtigere.
Ved at kontakte os godkender du vores betingelser og vilkår.

Andre kontaktalternativer

Vare lagt i indkøbskurv