Piegādāt uz:Latvija
Klientu apkalpošanas centrs

Sīkdatņu un privātuma politika

Paldies, ka veltījāt laiku, lai izlasītu mūsu Sīkfailu un privātuma politiku!

Šajā lapā ir iekļauta informācija par to, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus, kā izmantojam sīkfailus, kā arī par jūsu tiesībām saistībā ar jūsu personas datu apstrādi un sīkfailu izmantošanu. Šī politika attiecas uz Boozt.com, Booztlet.com un lietotnēm (turpmāk "platformas") , uz kurām šajā politikā ir atsauces.

 

1. PRIVĀTUMA POLITIKA

Boozt Fashion AB (556710-4699) (turpmāk tekstā - mēs, mūs vai mūsu) ir datu pārzinis (atbildīgais) par jūsu personas datu apstrādi, kā aprakstīts šajā politikā. Ja jums ir kādi jautājumi par to, kā mēs apstrādājam jūsu datus, nevilcinieties sazināties ar mums, rakstot uz customerservice_lv@booztlet.com vai izmantojot citus līdzekļus, skatiet tālāk norādīto kontaktinformāciju.

Kad izmantojat platformas, mēs apkopojam noteiktu informāciju par jums un jūsu apmeklējumu. Cita starpā mēs izmantojam šo informāciju, lai izpildītu ar jums noslēgtos līgumus un pārvaldītu jūsu lietotāja kontu. Atkarībā no jūsu piekrišanas mēs arī izmantojam ar sīkfailu palīdzību par jums savākto informāciju, lai uzlabotu jūsu lietotāja pieredzi, novērtētu atsevišķu mūsu platformu elementu izmantošanu un atbalstītu mūsu mārketingu. Vairāk par to varat izlasīt mūsu sīkfailu politikā tālāk lapā.

Mēs apstrādājam jūsu personas datus tikai tad, ja tam ir konkrēts mērķis, un, kad šāds mērķis ir sasniegts, mēs dzēsīsim datus, ja vien nebūs iemesla rīkoties citādi, kā aprakstīts tālāk.

Uz jūsu personas datu apstrādi no mūsu puses attiecas Datu aizsardzības regulas (turpmāk tekstā - VDAR) noteikumi, valsts datu aizsardzības tiesību akti, Datu aizsardzības likums, kā arī Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas un valsts uzraudzības iestādes papildu pamatnostādnes un atzinumi.

 

Kādu informāciju mēs apkopojam un no kurienes tā nāk?

 • Informāciju mēs apkopojam, analizējot jūsu uzvedību un iesaistīšanos mūsu nosūtītajā saziņā vai kad apmeklējat mūsu platformas (vispārīga informācija, piemēram, IP adrese, valsts, apmeklētās lapas, apmeklētās kategorijas, apmeklētie zīmoli, meklēšanas un klikšķu vēsture, klikšķu skaits un e-pasta vēstuļu lasīšanas laiks).
   
 • Informācija tiek saņemta no jums, kad sniedzat mums informāciju par sevi, piemēram, izveidojot savu profilu vai pērkot preces (vispārīga informācija, piemēram, demogrāfiskie dati, vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, maksājuma informācija, preces, pasūtījuma summa, atlaides līmenis, zīmoli un biežums. Tas ietver arī darījumu e-pasta vēstuļu, pasūtījuma apstiprinājuma, piegādes apstiprinājuma, atgriešanas un atmaksāšanas apstiprinājuma nosūtīšanu).
   
 • No citiem, ja mēs to iegūstam no trešajām personām, piemēram, no ārēja kredītu vērtēšanas uzņēmuma (vispārīga informācija kredīta informācijas veidā).

 

Kādam nolūkam un uz kāda pamata mēs apstrādājam jūsu personas datus?

Mēs apstrādājam jūsu personas datus tikai tad, ja tam ir nolūks un juridiskais pamats. Kad izmantojat mūsu platformas, tostarp iegādājoties mūsu preces, mēs apstrādāsim jūsu informāciju, kā izklāstīts tālāk:

 • Piekrist

o Ja esat devis mums savu piekrišanu saņemt mērķtiecīgu mārketingu, mēs varam apstrādāt jūsu personisko informāciju, lai nosūtītu jums mārketingu, kā arī lai to personalizētu jums un jūsu vēlmēm.

o Ja esat devis mums savu piekrišanu sīkfailu izvietošanai, mēs varam attiecīgi apstrādāt noteiktu personisko informāciju par to, kā jūs izmantojat mūsu platformas, lai veidotu statistiku un izmantotu to mārketinga nolūkos. Vairāk par sīkfailu izmantošanu varat izlasīt mūsu sīkfailu politikā, kas izklāstīta tālāk lapā.

o Ja esat pie mums veicis pirkumu, mēs varam arī apstrādāt ar to saistīto personisko informāciju, lai personalizētu mūsu mērķtiecīgo mārketingu jums un jūsu vēlmēm, ja esat tam piekritis.

o Mēs arī izmantojam profilēšanu, lai identificētu pirkšanas paradumus, kas ir neparasti un atšķiras no, mūsuprāt, pieņemamās pirkšanas uzvedības, ko nosaka algoritms, pamatojoties uz dažādiem parametriem. Pēc tam mēs individuāli izvērtēsim, vai konkrētā klienta pirkums ir vai nav jāpieņem uz laiku vai uz visiem laikiem. Vairāk par mūsu godīgas izmantošanas politiku varat izlasīt mūsu pārdošanas un piegādes noteikumos.

Juridiskais pamats iepriekš minētajai jūsu personas datu apstrādei ir jūsu sniegtā piekrišana saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu. Savu piekrišanu varat atsaukt jebkurā laikā. Tomēr tas neietekmē jūsu personas datu apstrādes likumību, kas veikta līdz brīdim, kad atsaucat savu piekrišanu.

 

 • Līgumsaistības

o Mums ir jāapstrādā daļa jūsu personiskās informācijas, lai pārvaldītu jūsu klientu attiecības ar mums, tostarp jūsu pirkumus, kā arī lai nodrošinātu klientu apkalpošanu.

Iepriekš minētās apstrādes juridiskais pamats ir ar jums noslēgtā līguma izpilde saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

 

 • Likumīgās intereses

o Mēs varam apstrādāt daļu jūsu personiskās informācijas, lai nodrošinātu atbilstību mūsu Godīgas lietošanas politikai. Vairāk par mūsu godīgas izmantošanas politiku varat izlasīt mūsu pārdošanas un piegādes noteikumos.

o Mēs dažreiz veicam klientu izpēti vai datu analīzi, lai uzlabotu mūsu vietni, produktus/pakalpojumus, mārketingu, attiecības ar klientiem un pieredzi.

o Ja esat veicis pirkumus no mums un neesat atteicies no mūsu mārketinga saņemšanas attiecībā uz produktiem, kas ir līdzīgi iepriekš iegādātajiem, mēs varam jums nosūtīt mārketingu saistībā ar šādiem līdzīgiem produktiem. Jūs jebkurā laikā varat atteikties no turpmākiem pieprasījumiem, izmantojot saites saņemtajos e-pastos vai savā Boozt kontā.

o Nepieciešamības gadījumā mēs apstrādāsim daļu jūsu personiskās informācijas, lai varētu izvirzīt, īstenot vai aizstāvēt juridiskas prasības, tostarp, lai novērstu, nepieļautu vai novērstu krāpšanu un mūsu platformu ļaunprātīgu izmantošanu.

Iepriekš minētās apstrādes juridiskais pamats ir mūsu leģitīmās intereses, kas tiek uzskatītas par svarīgākām par jūsu interesēm, lai jūsu personas dati netiktu apstrādāti, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu.

 

 • Juridiskie pienākumi

o Mēs apstrādāsim jūsu personas datus, lai izpildītu savus juridiskos pienākumus saskaņā ar Zviedrijas Grāmatvedības likumu, kā arī tiesību aktiem par patērētāju tiesībām un produktu drošību. Jūs varēsiet redzēt, kādus personas datus mēs glabājam grāmatvedības uzskaites nolūkos Grāmatvedības likuma (1999:1078) Kap 5, 7 §.

Iepriekš minētās apstrādes juridiskais pamats ir mūsu juridiskie pienākumi saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunktu.

 

Cik ilgi mēs apstrādājam jūsu personas datus?

Jūsu personisko informāciju mēs glabājam tikai tik ilgi, cik nepieciešams apstrādes nolūkam. Tālāk ir sniegts pārskats par apstrādāto personas datu apstrādes nolūkiem un glabāšanas periodu.

Mērķis

 

Uzglabāšanas periods

Attiecību ar klientiem pārvaldība, tostarp jūsu pirkumu pārvaldība, kā arī klientu apkalpošanas nodrošināšana

 

Informācija par jūsu veiktajiem darījumiem un atgrieztajiem sūtījumiem tiek glabāta līdz septītajam gadam pēc tā kalendārā gada beigām, kurā beidzās finanšu gads (sk. Zviedrijas Grāmatvedības likuma (1999:1078) Kap. 7, 2. §), kā arī izmantošanai, lai nodrošinātu atbilstību mūsu godīgas izmantošanas politikai (sk. Pārdošanas un piegādes nosacījumus).

Mūsu platformās rādītā satura pielāgošana, pamatojoties uz jūsu meklēšanas vēsturi un pirkumiem

 

12 mēnešus pēc tam, kad konkrētā personiskā informācija ir savākta.

Mērķtiecīga tirgvedība, pamatojoties uz piekrišanu tiešajai tirgvedībai

 

Līdz brīdim, kad atsaucat savu piekrišanu, vai (ja piekrišana netiek atsaukta) pēc 12 mēnešu perioda, kura laikā mēs neesam ar jums sazinājušies. Tomēr mēs saglabāsim jūsu piekrišanas dokumentāciju līdz 5 gadiem pēc jūsu piekrišanas atsaukšanas.

Mērķtiecīga tirgvedība attiecībā uz produktiem, kas ir līdzīgi tiem, kurus esat iegādājies no mums

 

Līdz brīdim, kad jūs atsakāties no turpmākiem mūsu pieprasījumiem vai (ja jūs neatsakāties no turpmākiem mūsu pieprasījumiem) pēc 12 mēnešu perioda, kura laikā mēs neesam ar jums sazinājušies.

Juridiskie pienākumi

 

Mēs apstrādājam jūsu rēķinā iekļauto informāciju, lai izpildītu savas juridiskās saistības saskaņā ar Zviedrijas Grāmatvedības likuma noteikumiem par grāmatvedības materiālu glabāšanu, t. i., līdz septītajam gadam pēc tā kalendārā gada beigām, kurā beidzās finanšu gads (sk. Kap 7, 2 § Zviedrijas Grāmatvedības likuma (1999:1078))

Sīkfaili

 

Līdz brīdim, kad atsaucat savu piekrišanu vai (ja piekrišana netiek atsaukta) līdz brīdim, kad attiecīgo sīkfailu darbības termiņš beidzas pēc mūsu sīkfailu politikā turpmāk norādītā termiņa.

Likumīgās intereses

 

Tik ilgi, kamēr tas ir nepieciešams, lai varētu noteikt, aizstāvēt vai izvirzīt juridisku prasību.

 

Kam mēs kopīgojam jūsu personisko informāciju?

 • Datu apstrādātāji

Ja mēs izmantojam apakšuzņēmēju, lai apstrādātu jūsu personas informāciju šajā politikā aprakstītajiem mērķiem un mūsu atbildībā, mēs vispirms noslēdzam ar viņu datu apstrādes līgumu. Līgumā ir sniegti norādījumi par konfidencialitāti un drošību, kā arī noteikts, kā informāciju var apstrādāt. Mēs izmantojam šādas apakšuzņēmēju kategorijas:

• Datu glabāšanas, mitināšanas un citu IT pakalpojumu sniedzēji

• Pakalpojumu sniedzēji, kas palīdz mārketinga saziņas nodrošināšanā, piemēram, konkrēti e-pasti un īsziņas, ja esat devis savu piekrišanu mērķtiecīgam mārketingam.

Ja gadās, ka personas informācija kļūst pieejama ārpus ES/EEZ tā sauktajā "trešā valstī", tālāk varat izlasīt, kā mēs, izmantojot papildu drošības pasākumus un īpašus nolīgumus, aizsargājam jūsu personas informāciju.

 • Datu pārziņi

Mēs arī izmantojam pakalpojumus vai noslēdzam sadarbības līgumu ar uzņēmumiem, kas ir neatkarīgi datu pārziņi, un jūsu personas datu apstrādi pēc pārsūtīšanas pilnībā vai daļēji apstrādā šis uzņēmums, un par to ir atbildīgs šis uzņēmums. Tas attiecas uz ārstēšanu, kas tiek veikta šādām saņēmēju kategorijām:

• Partneri, kas palīdz ar transportu un izplatīšanu, lai nodrošinātu, ka jūsu preces tiek nogādātas ātri un droši.

• Pakalpojumu sniedzējiem, kas palīdz mārketingā, ja esat tam piekritis vai ja mums ir likumīgas intereses izpaust jūsu personas informāciju mārketinga nolūkos.

• Partneri, kas palīdz ar maksājumiem

Ja jūsu personas informācija tiek nodota citam datu pārzinim, mums ir svarīgi, lai jūs zinātu, kad un kam, lai jums būtu iespēja sazināties ar šiem uzņēmumiem, lai iegūtu papildu informāciju par to, kā tie apstrādā jūsu personas informāciju, un lai būtu pārliecināts, ka jums ir iespēja izmantot savas likumīgās tiesības saskaņā ar VDAR. Piemēram, mēs to darām, kad veicat pirkumu, skaidri norādot uz izvēlēto izplatītāju, vai kad izmantojam maksājumu pakalpojumu, pieprasot, lai pakalpojumu sniedzējs sniedz informāciju par to, kāda informācija viņam ir nepieciešama, lai nodrošinātu maksājumu, un par to, kā jūs varat uzdot ar to saistītus jautājumus. Visi saņēmēji, kas darbojas kā neatkarīgi datu apstrādātāji, ir atbildīgi par nepieciešamās informācijas sniegšanu jums par savām metodēm.

 • Publiskās iestādes un nodošana, pamatojoties uz juridiskām saistībām

Ja mums ir juridisks pienākums sniegt jūsu personisko informāciju valsts nodokļu iestādei, policijai vai citām iestādēm, mēs to darīsim.

 

Trešo valstu pārskaitījumi

Atsevišķos gadījumos piegādātāji un daži mūsu partneri atrodas ārpus ES/EEZ. Tāpēc šādos gadījumos mēs izmantosim apakšuzņēmējus ārpus ES/EEZ. Tas nozīmē, ka mēs nodrošinām nepieciešamos organizatoriskos un tehniskos drošības pasākumus, lai personas datu apstrāde tiktu veikta ar tādu pašu drošības līmeni, kādu jūs varat sagaidīt, ja apstrāde notiek ES. Eiropas Komisija ir izstrādājusi standarta līguma klauzulas (saīsināti SCC), kas bieži - bet ne vienmēr - ir daļa no risinājuma. Mēs izmantojam apakšuzņēmējus un partnerus ārpus ES/EEZ šādās funkcijās:

• CRM sistēma, ASV

• Mārketings, ASV

• Analītika, ASV

• Uzglabāšana, ASV

Ja jums ir kādi jautājumi vai vēlaties saņemt dokumentācijas kopiju par drošības pasākumiem, lūdzu, sazinieties ar mums.

 

Kādas ir jūsu tiesības saistībā ar jūsu personas datiem?

Piekļuves tiesības

Jums kā klientam ir tiesības piekļūt virknei informācijas, tostarp apkopotās personiskās informācijas kategorijām.

Ja vēlaties piekļūt informācijai, ko mēs apstrādājam par jums, esam izveidojuši automātisku veidu, kā veikt personas datu piekļuves pieprasījumu - to varat atrast savā kontā sadaļā Mans profils - Apkopot personas datus. Pretējā gadījumā, lūdzu, sazinieties ar mums: customerservice_lv@booztlet.com.

Mēs varam noraidīt pieprasījumus, kas nepamatoti atkārtojas, prasa nesamērīgi lielu tehnisku iejaukšanos (piemēram, jaunas sistēmas izstrādi vai esoša procesa būtisku maiņu) vai kas ietekmē citas personas tiesības un brīvības.

Tā kā jums ir tiesības piekļūt tikai saviem personas datiem, mēs nevaram jums sniegt informāciju, kas ietver informāciju par kādu citu personu (ievērojot viņa vai viņas tiesības). Tāpēc jūs varat nesaņemt visus pieprasītos personas datus, taču šādā gadījumā mēs jums sniegsim aprakstu par to, kādu informāciju mēs nevaram izsniegt, un norādīsim tās iemeslu.

Tiesības uz labošanu

Ja jūsu personas dati ir neprecīzi vai nepareizi, varat tos mainīt savā MyBoozt kontā vai sazināties ar mums, un mēs nodrošināsim, ka jūsu informācija tiks atjaunināta un pareiza. Pēc pieprasījuma mēs atjaunināsim, mainīsim vai dzēsīsim jūsu personas datus, kurus apstrādājam, ja personas dati joprojām ir jāapstrādā, pamatojoties uz juridisku pienākumu vai mūsu likumīgajām interesēm.

Tiesības uz dzēšanu

Jums ir tiesības tikt aizmirstam, kas nozīmē, ka mēs dzēsīsim jūsu personisko informāciju, ja:

 • Personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūku, kādam tie tika vākti vai citādi apstrādāti;
 • Jūsu personas datu apstrādes pamatā ir jūsu piekrišana, un jūs atsaucat savu piekrišanu;
 • Jūs iebilstat pret savu personas datu apstrādi saskaņā ar savām tiesībām iebilst (sk. tālāk), un apstrādei nav likumīgu iemeslu, kas būtu svarīgāki par jūsu interesēm;
 • Jūsu personas informācija ir apstrādāta nelikumīgi;
 • Jūsu personas dati ir jādzēš juridiska pienākuma dēļ.

Šīs tiesības nepiemēro, ja apstrāde ir nepieciešama, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskas prasības.

Ja vēlaties dzēst savu Boozt kontu, to varat izdarīt, kad esat pieteicies, un pēc tam atverot sadaļu "Mans profils" un noklikšķinot uz "Dzēst kontu". Tas dzēsīs jūsu profilu un visus citus jūsu konta iestatījumus, taču mums joprojām būs jūsu pasūtījumu vēsture, ja jums nākotnē būs nepieciešama palīdzība saistībā ar atgriešanu, sūdzību vai citu klientu apkalpošanu, kā arī personiskā informācija, kas nepieciešama, lai izpildītu juridiskās saistības vai mūsu pašu likumīgajām interesēm, piemēram, saistībā ar mūsu godīgas lietošanas politiku.

Tiesības uz apstrādes ierobežošanu

Jums ir tiesības panākt, lai mēs ierobežotu jūsu personas datu apstrādi, ja ir piemērojams kāds no šādiem gadījumiem:

 • Jūs esat apstrīdējis personas datu pareizību un gaidāt mūsu lēmumu par to, vai personas dati ir pareizi;
 • Apstrāde ir nelikumīga, un jūs iebilstat pret dzēšanu un pieprasāt ierobežošanu;
 • Personas dati vairs nav nepieciešami apstrādei, bet jums tie ir nepieciešami, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskas prasības, vai
 • Jūs esat iebildis pret apstrādi (sk. tālāk) un gaidāt, kamēr tiks pārbaudīts, vai likumīgais pamatojums ir svarīgāks par jūsu tiesībām un brīvībām.

Tiesības uz datu pārnesamību

Jums ir tiesības uz datu pārnesamību, kas nozīmē, ka jums ir tiesības saņemt personas datus, kas attiecas uz jums, strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā un nosūtīt tos citam uzņēmumam bez mūsu šķēršļiem, ja (i) apstrādes pamatā ir jūsu piekrišana vai līgums un (ii) apstrāde tiek veikta ar automatizētiem līdzekļiem un (iii) tā nelabvēlīgi neietekmē citu personu tiesības un brīvības.

Ja tas ir tehniski iespējams, jums ir arī tiesības pieprasīt, lai mēs personas datus nosūtītu tieši citam datu pārzinim.

Jūsu tiesības uz datu pārnesamību ir spēkā tik ilgi, kamēr tas neietekmē citu personu tiesības un brīvības.

Tiesības iebilst

Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret jebkādu apstrādi, kas pamatojas uz likumīgām interesēm. Pēc tam mēs izvērtēsim, vai mūsu likumīgās intereses ir svarīgākas par jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai arī jūsu personas informācija ir nepieciešama, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskas prasības.

Ja jūsu personas dati tiek apstrādāti tiešās tirgvedības nolūkos, jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, un mēs vairs neapstrādāsim jūsu personas datus.

 

Organizatoriskie un tehniskie drošības pasākumi

VDAR nosaka, ka jūsu personas informācija ir jāglabā drošībā un konfidencialitātē. Jūsu personas datus mēs glabājam serveros ar augstu drošības līmeni, kas atrodas kontrolētās telpās, un mūsu drošība tiek regulāri pārbaudīta, lai noteiktu, vai mūsu lietotāju informācija tiek apstrādāta droši un vienmēr tiek ņemtas vērā jūsu kā lietotāja tiesības.

 

Šīs politikas atjauninājumi

Straujā attīstība digitālajā un tehniskajā jomā nozīmē, ka var būt nepieciešamas izmaiņas mūsu personas datu apstrādē. Tādējādi mēs paturam tiesības atjaunināt un grozīt šo konfidencialitātes politiku. Ar aktuālo politiku vienmēr varat iepazīties mūsu platformās. Būtisku izmaiņu gadījumā mēs jums par to paziņosim, mūsu platformās ievietojot redzamu paziņojumu.

 

Jautājumi un sūdzības

Mēs labprāt jums palīdzēsim, ja jums ir kādi jautājumi par to, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus. Ja uzskatāt, ka mēs neesam apstrādājuši jūsu informāciju saskaņā ar mūsu pienākumiem, jums ir tiesības iesniegt sūdzību savas valsts uzraudzības iestādei, kuru atradīsietšeit: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en

 

Saziņa

Jūs varat sazināties ar mums:

E-pasts: customerservice_lv@booztlet.com

Pa tālruni: +46 105515913

Vai pa pastu:

c/o Boozt Fashion AB

Attn: Customer Service

Box 4535

203 20 Malme, Zviedrija


2) SĪKFAILU POLITIKA

Paldies, ka apmeklējāt platformas, kuras pārvalda Boozt Fashion AB (556710-4699), Hyllie Boulevard 35 Malmö, 215 37, Zviedrija (turpmāk tekstā - mēs, mums vai mūsu).

Tāpat kā vairums citu platformu, mēs izmantojam sīkfailus vairākiem mērķiem. Šajā sīkfailu politikā ir aprakstīts, kādus sīkfailus mēs izmantojam, kādiem nolūkiem tos izmantojam un kā varat atsaukt savu piekrišanu. Ja jums ir jautājumi par mūsu sīkfailu izmantošanu, varat sazināties ar mums, rakstot uz šādu adresi:

E-pasts: customerservice_lv@booztlet.com
Tālrunis: +46 105515913

Vai pa pastu:
c/o Boozt Fashion AB
Attn: Customer Service

Box 4535

203 20 Malme, Zviedrija

 

Kas ir sīkfails?

Sīkfails ir neliels teksta fails, kas, izmantojot pārlūkprogrammu, tiek saglabāts jūsu datorā vai ierīcē, kad apmeklējat vietnes vai izmantojat lietotnes. Sīkfaili ļauj apkopot noteiktu informāciju, tostarp informāciju par to, kuras lapas un funkcijas jūs apmeklējat un izmantojat.

Dažas sīkdatnes ir tehniski nepieciešamas funkcijām, ko izmantojat platformās (piemēram, lai mēs varētu saglabāt jūsu iepirkumu groza saturu), bet citas sīkdatnes tiek izmantotas citiem mērķiem (piemēram, statistikas apkopošanai). Nākamajā sadaļā varat izlasīt vairāk par to, kuras sīkdatnes var izmantot.

Pirmo reizi apmeklējot kādu no mūsu platformām, jums tiks parādīts "sīkfailu baneris", kurā varat dot savu piekrišanu sīkfailu izmantošanai mūsu platformās. Kā norādīts tālāk, savu piekrišanu vienmēr varat mainīt. Tomēr tehniski nepieciešamās sīkdatnes nevar atcelt, tāpēc tās tiek saglabātas bez piekrišanas.

Pamatā ir divu veidu sīkfaili - "pagaidu" un "pastāvīgie":

 • Pagaidu sīkfaili ir saistīti ar jūsu pašreizējo tīmekļa vietnes vai lietotnes apmeklējumu un tiek automātiski dzēsti, kad aizverat pārlūkprogrammu.
 • Pastāvīgās sīkdatnes tiek saglabātas un atjaunotas katru reizi, kad apmeklējat vietni vai izmantojat lietotni. Tomēr pēc noteikta laika tie tiek dzēsti. Izmantojot šīs sīkdatnes, ir iespējams jūs "atpazīt", kad atgriežaties vietnē vai lietotnē, un mēs to izmantojam, piemēram, lai pielāgotu mūsu platformas jūsu interesēm. Gadījumos, kad tiek izmantotas pastāvīgas sīkdatnes, to ilgums ir norādīts turpmāk tabulā.

Zemāk redzamajā tabulā katram sīkfailam ir norādīts, vai tas ir pagaidu sīkfails (sesijas sīkfails) vai pastāvīgāks sīkfails, kas beidzas pēc noteikta laika perioda.

Tiek nošķirtas arī "pirmās puses sīkdatnes" un "trešo pušu sīkdatnes". Pirmās puses sīkfaili ir tie, kurus mēs paši piemērojam, savukārt trešās puses sīkfailus piemēro trešā puse, kuras elementi ir iestrādāti izmantotajā platformā. Zemāk redzamajā tabulā varat redzēt, kuras sīkdatnes izmantojam mēs un kuras - trešās puses.

 

Kādus sīkfailus mēs izmantojam?

Mēs izmantojam sīkfailus šādiem vispārējiem mērķiem:

 • Platformas funkcionalitātes atbalsts, tostarp, cita starpā, automātiskas pieteikšanās nodrošināšana, tērzēšanas funkcijas izmantošana un preču ievietošana iepirkumu grozā.
 • Statistikas apkopošana, lai to izmantotu uzņēmējdarbības attīstībai, tostarp mūsu platformu uzlabošanai, lietotāju pieredzes optimizēšanai un platformu satura pielāgošanai jūsu interesēm.
 • Mērķtiecīgs mārketings.

Zemāk ir sniegta sīkāka informācija par katru sīkfailu, tostarp sīkfaila sniedzējs, mērķis un ilgums:

 

 

Joprojām neatradāt pareizo atbildi uz savu jautājumu? Mēs jums palīdzēsim!

Rakstīt mums e-pasta ziņojumu

Mēs parasti atbildam 3 darba dienu laikā
Kā varam jums palīdzēt?
Vai derēs atbilde arī angļu valodā? Tā pati apkaplošana, vēl ātrāka atbilde.
Sazinoties ar mums, jūs piekrītat „Booztlet” noteikumiem.

Citas saziņas iespējas

Prece pievienota grozam