Sendes til:Norge
Kundeservice

Cookies- och sekretesspolicy

Takk for at du tar deg tid til å lese våre retningslinjer for informasjonskapsler og personvern!

Denne siden inkluderer informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger, hvordan vi bruker informasjonskapsler, samt dine rettigheter i forbindelse med behandlingen av dine personopplysninger og vår bruk av informasjonskapsler. Retningslinjene gjelder Boozt.com, Booztlet.com og apper (heretter «plattformer») som disse retningslinjene viser til.

 

1. PERSONVERNERKLÆRING

Boozt Fashion AB (556710-4699) (heretter oss, vi eller vår) er databehandleren (ansvarlig) for behandlingen av dine personopplysninger som beskrevet i disse retningslinjene. Hvis du har noen spørsmål om hvordan vi behandler opplysninger om deg, ikke nøl med å kontakte oss på customerservice_no@booztlet.com eller på andre måter, se kontaktdetaljer under.

Når du bruker plattformene, samler vi inn bestemte opplysninger om deg og ditt besøk. Vi bruker blant annet disse opplysningene til å oppfylle avtaler med deg og administrere din brukerkonto. Avhengig av ditt samtykke, bruker vi også informasjon som samles inn om deg ved hjelp av informasjonskapsler til å forbedre brukeropplevelsen, vurdere bruken av enkeltelementene på våre plattformer og som støtte for vår markedsføring. Du kan lese mer om det i våre retningslinjer for informasjonskapsler lenger ned på siden.

Vi behandler kun dine personopplysninger når vi har et bestemt formål for å gjøre det, og når et slikt formål er oppfylt, sletter vi dataene med mindre det er grunn til å gjøre annet, som beskrevet under.

Vår behandling av dine personopplysninger er underlagt reglene i Personvernforordningen, nasjonal personvernlovgivning, Personopplysningsloven og utfyllende retningslinjer og uttalelser fra European Data Protection Board og nasjonale tilsynsmyndigheter.

 

Hvilken informasjon samler vi inn og hvor kommer den fra?

 

 

 • Informasjon samles inn av oss når vi analyserer din atferd og ditt engasjement med kommunikasjon vi sender eller når du besøker våre plattformer (generell informasjon i form av f.eks. IP-adresse, land, sider besøkt, kategorier besøkt, merkevarer besøkt, søke- og klikkhistorie, klikkfrekvens og tid brukt på å lese e-postene).
   
 • Opplysninger kommer fra deg når du oppgir informasjon om deg selv til oss, for eksempel når du oppretter din profil eller når du kjøper varer (generell informasjon i form av f.eks. demografiske data, navn, e-postadresse, telefonnummer, betalingsinformasjon, varer, bestillingsbeløp, rabattnivå, merker og frekvens. Dette innebærer også sending av transaksjons-e-poster, f.eks. bestillingsbekreftelse, leveringsbekreftelse og bekreftelse på refusjon).
   
 • Opplysninger kommer fra andre når vi samler dem inn fra tredjeparter f.eks. fra et eksternt kredittvurderingsbyrå (generell informasjon i form av kredittopplysningene).

 

For hvilket formål og på hvilket grunnlag behandler vi dine personopplysninger?

Vi behandler kun dine personopplysninger når vi har et formål og rettslig grunnlag for å gjøre det. Når du bruker våre plattformer, inkludert når du kjøper våre varer, vil vi behandle opplysningene som beskrevet under:

 • Samtykke

o Hvis du har gitt oss samtykke til å motta målrettet markedsføring, kan vi behandle dine personopplysninger med formål om å sende deg markedsføring samt å tilpasse dette for deg og dine preferanser.

o Hvis du har gitt oss samtykke til å motta informasjonskapsler, kan vi behandle personopplysninger om din bruk av våre plattformer med formål om å generere statistikk og for markedsføringsformål. Du kan lese mer om vår bruk av informasjonskapsler i våre retningslinjer for informasjonskapsler under.

o Hvis du har gjort kjøp hos oss, kan vi også behandle personopplysninger vedrørende disse for å tilpasse vår målrettede markedsføring til deg og dine preferanser, hvis du har gitt samtykke til dette.

o Vi benytter også profilering for å identifisere kjøpemønstre som er unormale og som avviker fra det vi betrakter som akseptabel kjøpeatferd, som identifiseres av en algoritme basert på forskjellige parametere. Vi vil deretter individuelt vurdere om den enkelte kundes kjøp skal godtas eller ikke, enten midlertidig eller permanent. Du kan lese mer om våre retningslinjer for rimelig bruk i våre vilkår for salg og levering.

Det rettslige grunnlaget for den ovennevnte behandlingen av dine personopplysninger er samtykket du har gitt oss i samsvar med Personvernforordningen Artikkel 6 (1)(a). Du kan når som helst trekke tilbake samtykket. Det påvirker imidlertid ikke lovligheten av behandlingen av dine personopplysninger som har funnet sted fram til du trakk tilbake samtykket.

 

 • Kontraktsforpliktelser

o Vi må behandle noen av dine personopplysninger for å administrere ditt kundeforhold hos oss, inkludert dine kjøp samt å tilby kundeservice.

Det rettslige grunnlaget for ovennevnte behandling er for å oppfylle avtalen vi har inngått med deg, i samsvar med Personvernforordningen artikkel 6(1)(b).

 

 • Berettigede interesser

o Vi kan behandle noen av dine personopplysninger for å sikre etterlevelse av våre retningslinjer for rimelig bruk. Du kan lese mer om våre retningslinjer for rimelig bruk i våre vilkår for salg og levering.

o Vi kan utføre kundeundersøkelser eller dataanalyse for å forbedre nettsiden, produktene/tjenestene, markedsføringen, kunderelasjoner og kundeopplevelser.

o Hvis du har foretatt kjøp fra oss og ikke har avslått å motta markedsføring fra oss om produkter som likner de du tidligere har kjøpt, kan vi sende markedsføring knyttet til slike liknende produkter til deg. Du kan når som helst avslutte abonnement på videre kommunikasjon via lenker i mottatte e-poster eller på din Boozt-konto.

o Hvis det er nødvendig, vil vi behandle noen av dine personopplysninger for å kunne etablere, utøve eller forsvare rettslige krav, blant annet for å forhindre eller avdekke svindel og misbruk av våre plattformer.

Det rettslige grunnlaget for ovennevnte behandling er vår berettigede interesse, som anses å oppveie din interesse i at dine personopplysninger ikke behandles basert på Personvernforordningen Artikkel 6 (1)(f).

 

 • Rettslige forpliktelser

o Vi vil behandle dine personopplysninger med formål om å oppfylle våre forpliktelser under den svenske regnskapsloven samt lovgivning om forbrukerrettigheter og produktsikkerhet. Du vil kunne se hvilke personopplysninger vi oppbevarer for regnskapsformål i Kap 5, 7 § av Regnskapsloven (1999:1078).

Det rettslige grunnlaget for behandlingen over er våre juridiske forpliktelser i henhold til Personvernforordningen Artikkel 6 (1)(c).

 

Hvor lenge behandler vi personopplysningene dine?

Vi oppbevarer dine personopplysninger kun i den perioden som er nødvendig for behandlingen. Under finnes en oversikt over formålene og oppbevaringsperioden som gjelder personopplysningene som behandles.

Formål

 

Oppbevaringsperiode

Administrasjon av kundeforhold, inkludert administrasjon av dine kjøp samt levering av kundeservice

 

Informasjon om dine transaksjoner og returer oppbevares inntil det sjuende året etter slutt på kalenderåret da regnskapsåret sluttet (Se Kap 7, 2 § svensk regnskapslov (1999:1078)) og for bruk i å sikre samsvar med våre retningslinjer for rimelig bruk (se Vilkår for salg og levering).

Tilpassing av innholdet som vises på våre plattformer basert på din søkehistorikk og dine kjøp

 

12 måneder etter at de spesifikke personopplysningene er innhentet.

Målrettet markedsføring basert på samtykke til direkte markedsføring

 

Inntil du trekker tilbake ditt samtykke eller (hvis samtykket ikke trekkes tilbake) etter en periode på 12 måneder der vi ikke har kommunisert med deg. Vi vil imidlertid oppbevare dokumentasjon på ditt samtykke i en periode på opptil 5 år etter at ditt samtykke er trukket tilbake.

Målrettet markedsføring om produkter som likner de du har kjøpt av oss

 

Inntil du melder deg av ytterligere forespørsler fra oss eller (hvis du ikke melder deg av ytterligere forespørsler fra oss) etter en periode på 12 måneder der vi ikke har kommunisert med deg.

Rettslige forpliktelser

 

Vi behandler informasjonen som er inkludert på fakturaen din med formål om å oppfylle våre juridiske forpliktelser i henhold til den svenske regnskapslovens bestemmelser om oppbevaring av regnskapsmateriale, mao. inntil det sjuende året etter slutt på kalenderåret da regnskapsåret sluttet (se Kap 7, 2 § svensk regnskapslov (1999:1078))

Informasjonskapsler

 

Inntil du trekker tilbake ditt samtykke eller hvis samtykket ikke trekkes tilbake, utløper de nevnte informasjonskapslene etter perioden nevnt i våre retningslinjer for informasjonskapsler under.

Berettiget interesse

 

Så lenge det er nødvendig for å kunne etablere, forsvare eller hevde et rettslig krav.

 

Hvem deler vi dine personopplysninger med?

 • Databehandlere

Når vi bruker en underleverandør til å behandle dine personopplysninger for formål beskrevet i disse retningslinjene og under vårt ansvar, inngår vi først en databehandleravtale med dem. Avtalen inneholder instruksjoner om konfidensialitet og sikkerhet, og fastsetter hvordan informasjonen kan behandles. Vi bruker følgende kategorier av underleverandører:

• Leverandører av datalagring, vertstjenester og andre IT-tjenester

• Leverandører som bistår med markedskommunikasjon, for eksempel spesifikke e-poster og SMS, hvis du har samtykket til målrettet markedsføring.

Hvis det skulle forekomme at personopplysninger blir tilgjengelige utenfor EU / EØS i et såkalt «tredjeland», kan du lese under hvordan vi, ved hjelp av ekstra sikkerhet og spesialavtaler, sikrer dine personopplysninger.

 • Behandlingsansvarlige

Vi bruker også tjenester fra eller inngår samarbeidsavtaler med selskaper som er uavhengige behandlingsansvarlige og der behandlingen av dine personopplysninger, etter vår overføring, skjer fullt eller delvis av dette selskapet og er deres ansvar. Dette gjelder behandlingen som finner sted hos følgende kategorier av mottakere:

• Partnere som bistår med transport og distribusjon for å sikre at varene dine når deg raskt og sikkert.

• Leverandører som bistår med markedsføring hvis du har gitt samtykke til dette eller hvis vi har en berettiget interesse i å utlevere dine personopplysninger for markedsføringsformål.

• Leverandører som bistår med betaling

Når dine personopplysninger overføres til en annen behandlingsansvarlig, er det viktig for oss at du vet når og til hvem, slik at du har muligheten til å kontakte disse selskapene for ytterligere informasjon om hvordan de behandler dine personopplysninger og være sikker på at du har muligheten til å utøve dine juridiske rettigheter i henhold til Personvernforordningen. For eksempel gjør vi dette når du gjennomfører et kjøp ved å tydelig henvise til den valgte distributøren, eller når vi bruker en betalingstjeneste ved å kreve at leverandøren oppgir informasjon om hvilken informasjon den trenger for å sikre betaling, og hvordan du kan stille spørsmål vedrørende dette. Alle mottakere som fungerer som uavhengige behandlingsansvarlige er ansvarlige for å gi deg den nødvendige informasjonen om deres metoder.

 • Offentlige myndigheter og overføringer basert på juridiske forpliktelser

Hvis vi er juridisk forpliktet til å dele dine personopplysninger med de nasjonale skattemyndighetene, politiet eller andre, vil vi gjøre det.

 

Overføringer til tredjeland

Det er noen tilfeller der leverandørene og enkelte av våre partnere er utenfor EU / EØS. I slike tilfeller vil vi derfor bruke underleverandører utenfor EU / EØS. Dette betyr at vi sørger for de nødvendige organisatoriske og tekniske sikkerhetstiltakene slik at behandlingen av personopplysninger skjer med samme sikkerhetsnivå du kan forvente som nå behandlingen finner sted i EU. Europakommisjonen har utformet standard kontraktsbestemmelser (forkortet SCC), som ofte – men ikke alltid – er en del av løsningen. Vi bruker underleverandører og har partnere utenfor EU / EØS innenfor følgende funksjoner:

• CRM-system, USA

• Markedsføring, USA

• Analyse, USA

• Lagring, USA

Hvis du gar noen spørsmål om dette, eller hvis du vil ha en kopi av dokumentasjon vedrørende sikkerhetstiltakene, kan du gjerne ta kontakt.

 

Hva er dine rettigheter i forhold til dine personopplysninger?

Rett til innsyn

Som kunde har du rett til innsyn i en rekke opplysninger, inkludert kategoriene med personopplysninger som samles inn.

Hvis du vil ha innsyn i opplysningene vi behandler om deg, har vi laget en automatisk måte for deg å gjennomføre en forespørsel om personopplysninger – du finner den i kontoen din under Min profil – Hent personopplysninger. I andre tilfeller, kontakt oss på: customerservice_no@booztlet.com.

Vi kan avvise henvendelser som gjentas uten grunn, som krever urimelig stor teknisk innsats (f.eks. utvikling av et nytt system eller betydelig endring av en eksisterende prosess), eller som påvirker andres rettigheter og friheter.

Siden du kun har rett til innsyn i dine egne personopplysninger, kan vi ikke dele informasjon som inneholder detaljer om andre (hensynet til hans eller hennes rettigheter) til deg. Det kan derfor skje at du ikke mottar alle personopplysninger du har bedt om, men vi vil i slike tilfeller gi deg en beskrivelse av hvilken informasjon vi ikke kan utlevere og årsaken til det.

Rett til retting

Hvis dine personopplysninger er unøyaktige eller feil kan du endre de i din MyBoozt-konto eller kontakte oss, og vi vil sørge for at dine opplysninger oppdateres og rettes. På forespørsel vil vi oppdatere, endre eller slette dine personopplysninger som vi behandler, underlagt personopplysninger som fortsatt må behandles på grunnlag av en juridisk forpliktelse eller vår fortsatte berettigede interesse.

Rett til sletting

Du har retten til å bli glemt, som betyr at vi vil slette dine personopplysninger hvis følgende gjelder:

 • Personopplysningene ikke lenger er nødvendige i forhold til formålet for innsamlingen eller behandlingen;
 • Behandlingen av dine personopplysninger er basert på ditt samtykke og du trekker tilbake samtykket;
 • Du protesterer mot behandlingen av dine personopplysninger i samsvar med din rett til å protestere (se under) og det er ingen berettigede grunner for behandlingen som har forrang over dine interesser;
 • Dine personopplysninger har blitt ulovlig behandlet;
 • Dine personopplysninger må slettes på grunn av en juridisk forpliktelse.

Denne retten skal ikke gjelde hvis behandlingen er nødvendig for etableringen, utøvelsen eller forsvaret av rettslige krav.

Hvis du vil slette din Boozt-konto, kan du gjøre når du er logget på og velge «Min profil» og klikke på «Slett konto». Det vil slette din profil og alle andre innstillinger på kontoen din, men vi vil fortsatt beholde din bestillingshistorie i tilfelle du trenger hjelp med en retur, klage eller annen kundeservice i fremtiden, samt personopplysninger som kreves for å etterleve juridiske forpliktelser eller for vår fortsatte berettigede interesse, f.eks. i forbindelse med våre retningslinjer for rimelig bruk.

Rett til begrensning av behandling

Du har rett til å begrense vår behandling av dine personopplysninger når ett av følgende gjelder:

 • Du har bestridt nøyaktigheten av personopplysningene og avventer vår avgjørelse om personopplysningene er riktige;
 • Behandlingen er ulovlig, og du motsetter deg slettingen og ber om begrensning i stedet;
 • Personopplysningene er ikke lenger nødvendige for behandling, men er nødvendige for deg for å etablere, utøve eller forsvare rettslige krav, eller
 • Du har protestert mot en behandling (se under) og avventer bekreftelse på om de berettigede grunnene overstyrer dine rettigheter og friheter.

Rett til dataportabilitet

Du har rett til dataportabilitet, som betyr at du har rett til å motta personopplysningene som gjelder deg i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format og overføre dem til et annet selskap uten hinder fra oss, hvis (i) behandlingen er basert på samtykke eller en kontrakt, og (ii) behandlingen utføres automatisk, og (iii) det ikke går utover andres rettigheter og friheter.

Hvis det er teknisk mulig, har du også rett til å få personopplysningene overført direkte fra oss til en annen behandlingsansvarlig.

Din rett til dataportabilitet gjelder så lenge det ikke påvirker andres rettigheter og friheter.

Rett til å protestere

Du har når som helst rett til å protestere mot behandling som er basert på berettiget interesse. Vi vil deretter vurdere om vår berettigede interesse overstyrer dine interesser, rettigheter og friheter, eller om dine personopplysninger er nødvendige for etableringen, utøvelsen eller forsvaret av juridiske krav.

Hvis dine personopplysninger behandles med formål om direkte markedsføring, har du rett til å trekke tilbake ditt samtykke til dette når som helst og vi vil ikke lenger behandle dine personopplysninger.

 

Organisatoriske og tekniske sikkerhetstiltak

Personvernforordningen krever at dine personopplysninger oppbevares sikkert og konfidensielt. Vi oppbevarer dine personopplysninger på servere med høye sikkerhetsnivåer som er plassert i kontrollerte anlegg, og vår sikkerhet kontrolleres regelmessig for å avgjøre om vår brukerinformasjon håndteres sikkert og alltid tar hensyn til dine rettigheter som bruker.

 

Oppdateringer i disse retningslinjene

Den raske utviklingen på det digitale og tekniske feltet betyr at endringer i vår behandling av personopplysninger kan bli nødvendig. Vi forbeholder oss derved retten til å oppdatere og endre denne personvernerklæringen. Du finner alltid den gjeldende erklæringen på våre plattformer. I tilfelle vesentlige endringer, vil vi varsle deg med et synlig oppslag på våre plattformer.

 

Spørsmål og klager

Vi hjelper deg gjerne hvis du har spørsmål om hvordan vi behandler dine personopplysninger. Hvis du mener at vi ikke har behandlet opplysningene dine i samsvar med våre forpliktelser, har du rett til å klage på dette til Datatilsynet i ditt land som du finner her: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en

 

Ta kontakt

Du kan kontakte oss via:

E-post: customerservice_no@booztlet.com

På telefon: +46 406 68 81 19

Eller per post:

c/o Boozt Fashion AB

Attn: Kundeservice

Box 4535

203 20 Malmö, Sweden

 

 

2) RETNINGSLINJER FOR INFORMASJONSKAPSLER

Takk for at du besøker plattformer som drives av Boozt Fashion AB (556710-4699), Hyllie Boulevard 35 Malmö, 215 37, Sverige (heretter oss, vi eller våre).

Som de fleste andre plattformer, benytter vi informasjonskapsler for flere formål. Disse retningslinjene for informasjonskapsler beskriver hvilke informasjonskapsler vi bruker, for hvilke formål vi bruker dem og hvordan du kan trekke tilbake ditt samtykke. Hvis du har spørsmål om vår bruk av informasjonskapsler, kan du kontakte oss på:

Epost: customerservice_no@booztlet.com
Telefon: +46 406 68 81 19

Eller per post:
c/o Boozt Fashion AB
Attn: Kundeservice

Box 4535

203 20 Malmö, Sweden

 

Hva er en informasjonskapsel?

En informasjonskapsel er en liten tekstfil som via nettleseren din oppbevares på din datamaskin eller enhet når du besøker nettsteder eller bruker apper. Informasjonskapsler gjør det mulig å samle bestemt informasjon, inkludert informasjon om hvilke sider og funksjoner du besøker og bruker.

Noen informasjonskapsler er teknisk nødvendige for funksjoner du bruker på plattformene (for eksempel slik at vi kan lagre innholdet i handlekurven din), mens andre informasjonskapsler brukes for andre formål (for eksempel statistikk). I neste del kan du lese mer om hvilke informasjonskapsler som kan brukes.

Første gang du besøker en av våre plattformer, vil du se et «informasjonskapselbanner» der du kan gi ditt samtykke til vår bruk av informasjonskapsler på våre plattformer. Som vist under, kan du alltid endre ditt samtykke. Informasjonskapsler som er teknisk nødvendige kan imidlertid ikke velges bort, og lagres derfor uten samtykke.

Det finnes stort sett to hovedtyper informasjonskapsler – «midlertidige» og «permanente»:

 • Midlertidige informasjonskapsler er knyttet til det aktuelle besøket på nettstedet eller i appen og slettes automatisk når du lukker nettleseren.
 • Permanente informasjonskapsler lagres og fornyes hver gang du besøker nettstedet eller bruker appen. De slettes imidlertid av seg selv etter en viss periode. Ved å bruke disse informasjonskapslene er det mulig å «gjenkjenne» deg når du kommer tilbake til nettstedet eller appen, noe vi bruker, for eksempel, til å tilpasse våre plattformer til dine interesser. I tilfeller der permanente informasjonskapsler brukes, oppgis deres varighet i tabellen under.

Tabellen under viser for hver informasjonskapsel om den er en midlertidig informasjonskapsel (øktinformasjonskapsel) eller en mer permanent informasjonskapsel som utløper etter en viss periode.

Det er også et skille mellom «førstepartsinformasjonskapsler» og «tredjepartsinformasjonskapsler». Førstepartsinformasjonskapsler er de vi bruker selv, mens tredjepartsinformasjonskapsler brukes av en tredjepart som har elementer integrert i plattformen som brukes. I tabellen under kan du se hvilke informasjonskapsler som brukes av oss og hvilke informasjonskapsler som brukes av en tredjepart.

 

Hvilke informasjonskapsler bruker vi?

Vi bruker informasjonskapsler for følgende generelle formål:

 • Støtte for plattformfunksjonalitet, inkludert, blant annet, aktivering av automatisk pålogging, bruk av vår chatfunksjon og plassering av varer i handlekurven.
 • Kompilering av statistikk for bruk i forretningsutvikling, blant annet for å forbedre våre plattformer, forbedre din brukeropplevelse og tilpasse innholdet på plattformene til dine interesser.
 • Målrettet markedsføring.

Under finner du detaljert informasjon om hver informasjonskapsel, inkludert leverandøren av informasjonskapselen, formålet og varigheten:

 

 

Fant du fortsatt ikke svaret på det du søkte etter? La oss hjelpe deg!

Send oss en e-post

For øyeblikket har vår kundeservice mottatt mange henvendelser. Vi jobber så fort vi kan og takker for din tålmodighet.
Hvordan kan vi hjelpe deg?
Går det fint med et svar på Engelsk? Samme service, raskere svar.
Ved å kontakte oss godkjenner du våre betingelser og vilkår.

Andre kontaktalternativer

Artikkel lagt til i handlekurv