Saatmine:Eesti
Klienditeenindus

Küpsised ja privaatsus

Täname, et leidsite aega meie küpsiste ja privaatsuspoliitika lugemiseks!

See leht sisaldab teavet selle kohta, kuidas me töötleme teie isikuandmeid, kuidas me kasutame küpsiseid, samuti teavet teie õiguste kohta, mis teil on seoses isikuandmete töötlemise ja küpsiste kasutamisega. Eeskirjad kehtivad Boozt.com-i, Booztlet.com-i ja meie rakenduste (edaspidi "platvormid") kohta, millele selles poliitikas viidatakse.

 

1. PRIVAATSUSPOLIITIKA

Boozt Fashion AB (reg.nr. 556710-4699) (edaspidi meie) on vastutav töötleja teie isikuandmete töötlemise suhtes. Kui teil on küsimusi selle kohta, kuidas me teie kohta andmeid töötleme, võtke meiega ühendust aadressil customerservice_ee@booztlet.com või muul viisil nagu kirjeldatud allpool.

Kui te kasutate platvorme, kogume me teie ja teie külastuse kohta teatud teavet. Muuhulgas kasutame seda teavet teiega sõlmitud lepingute täitmiseks ja teie kasutajakonto haldamiseks. Sõltuvalt teie nõusolekust, kasutame teie kohta küpsiste kaudu kogutud teavet ka teie kasutuskogemuse parandamiseks, meie platvormidel elementide kasutamise hindamiseks ja turundustegevuse toetamiseks. Lisateavet selle kohta saate lugeda meie küpsiste poliitikast lehe allosas.

Me töötleme teie isikuandmeid ainult siis, kui meil on selleks konkreetne eesmärk ja kui see eesmärk on täidetud, kustutame andmed, välja arvatud juhul, kui on põhjust teha teisiti, nagu allpool kirjeldatud.

Meiepoolset isikuandmete töötlemist reguleerivad ELi isikuandmete kaitse üldmäärus (edaspidi GDPR), riiklikud andmekaitseseadused, Euroopa Andmekaitsenõukogu ja riiklike järelevalveasutuse täiendavaid juhiseid ja arvamusi.

 

Millist teavet me kogume ja kust see pärineb?

 • Teave pärineb meilt endalt, kui analüüsime teie käitumist ja kaasatust teiega toimuvas kirjavahetuses või kui te külastate meie platvorme (üldteave, nt. IP-aadress, riik, külastatud lehed, külastatud kategooriad, vaadatud kaubamärgid, tegevus sh klõpsud ja otsingud, avamise ja klõpsamise määr ning aeg, mida te kulutate e-kirjade lugemiseks).
 • Teave pärineb teilt, kui jagate meiga enda kohta teavet, näiteks profiili loomisel või ostu sooritades (üldteave, nt. demograafilised andmed, nimi, e-posti aadress, telefoninumber, makseteave, tooted, tellimuse summa, allahindluse tase, kaubamärgid ja sagedus). See hõlmab tehingut puudutavate e-kirjade, tellimuse kinnituse, kohaletoimetamise teabe, tagastuste ja tagasimakse kinnituse saatmist.
 • Teave pärineb kolmandatelt pooltelt, kui kogume seda kolmandatelt isikutelt, nt. väliselt krediidihindamisettevõttelt (üldteave krediidiinfo kujul).

 

Mis eesmärgil ja mille alusel me teie isikuandmeid töötleme?

Töötleme teie isikuandmeid ainult siis, kui meil on selleks eesmärk ja õiguslik alus. Kui kasutate meie platvorme, sealhulgas meie kaupade ostmisel, töötleme teie teavet allpool kirjeldatud viisil:

 • Nõusolek

o Kui olete andnud meile nõusoleku otseturunduseks, võime töödelda teie isikuandmeid nii teile turundusteadete kui ka isikupärastatud reklaami saatmiseks.

o Juhul, kui olete küpsistega nõustanud, võime töödelda teatud isikuandmeid meie platvormide kasutamise statistika koostamise ja turustamise essmärgil. Küpsiste kasutamise kohta leiate lisateavet meie küpsiste poliitikast lehe allosas.

o Kui olete ostu sooritanud, võime töödelda ka nendega seotud isikuandmeid, et isikupärastada oma sihitud turundust teile ja teie eelistustele, kui olete sellega nõustunud.

o Et tuvastada ostumustrid, mis on ebanormaalsed ja erinevad meie arvates aktsepteeritavast ostukäitumisest, mis tuvastatakse erinevatel parameetritel põhineva algoritmi abil, kasutame profiilianalüüsi. Seejärel hindame individuaalselt, kas konkreetse kliendi ost tuleks ajutiselt või püsivalt vastu võtta või mitte. Lisateavet meie Fair Use poliitika kohta leiate meie müügi- ja tarnetingimustest.

Teie isikuandmete ülalnimetatud töötlemise õiguslik alus on nõusolek, mille olete andnud meile vastavalt GDPR artikli 6 lõike 1 punktile a. Saate oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta. See aga ei mõjuta teie isikuandmete töötlemise seaduslikkust, mis on toimunud kuni nõusoleku tagasivõtmiseni.

 

 • Lepingulised kohustused

o Teie kaupade haldamiseks, nende eest maksete saamiseks ning teile klienditeenindust pakkumiseks, töötleme teie isikuandmeid

Teie isikuandmete ülalnimetatud töötlemise õiguslik alus on teiega sõlmitud lepingu täitmine vastavalt GDPR artikli 6 lõike 1 punktile b.

 

 • Õiguslik huvi

o Võime töödelda mõningaid teie isikuandmeid, et tagada meie Fair Use poliitika järgimine. Lisateavet meie Fair Use poliitika kohta leiate meie müügi- ja tarnetingimustest.

o Võime läbi viia kliendiuuringuid või andmete analüüsi, et parandada oma platvorme, tooteid/teenuseid, turundust, kliendisuhteid ja kogemusi.

o Kui olete meilt ostnud ja ei ole keeldunud meilt turundust saamast toodete kohta, mis on sarnased teie varem ostetud toodetega, võime saata teile selliste sarnaste toodetega seotud turundusteate. Täiendavate päringute tellimisest saate igal ajal loobuda, kasutades saadud e-kirjades olevaid linke või oma Boozti kontot.

o Vajadusel töötleme osa teie isikuandmeid õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks, sealhulgas et ennetada või ära hoida pettusi ja meie platvormide väärkasutust.

Teie isikuandmete ülalnimetatud töötlemise õiguslik alus on meie õigustatud huvi, juhul kui see kaalub üles teie huvid või põhiõigused ja -vabadused vastavalt GDPR GDPR artikli 6 lõike 1 punkti f alusel.

 

 • Juriidilised kohustused

o Töötleme teie isikuandmeid, et täita Rootsi raamatupidamisseadusest tulenevaid juriidilisi kohustusi ning tarbijaõigusi ja tooteohutust käsitlevaid õigusakte. Milliseid isikuandmeid me raamatupidamise eesmärgil säilitame, saate vaadata Rootsi raamatupidamise seaduse (1999:1078) Kap 5, 7 §-st.

Teie isikuandmete ülalnimetatud töötlemise õiguslik alus on meie juriidilised kohustused vastavalt GDPR artikli 6 lõike 1 punktile c.

 

Kui kaua me teie isikuandmeid töötleme?

Töötleme teie isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on töötlemise eesmärgi saavutamiseks vajalik. Allpool oleme välja toonud ülevaade eesmärkidest ja töötlemisperioodist ja nendest tuleneva andmete säilitamise aja.

Eesmärk

 

Säilitamisperiood

Kliendisuhete haldamine, sealhulgas teie ostude haldamine ja klienditeeninduse pakkumine

 

Teavet teie tellimuste ja nende tagustuste kohta säilitatakse kuni seitsmenda aastani pärast selle kalendriaasta lõppu, mil majandusaasta lõppes (vt Rootsi raamatupidamise seadus (1999:1078) 7. peatüki 2. jagu) ja meie Fair Use poliitika järgimise tagamiseks (vt Müügi- ja tarnetingimused).

Meie platvormidel kuvatava sisu kohandamine teie otsinguajaloo ja ostude põhjal

 

12 kuud pärast isikuandmete kogumist.

Sihtturunduse nõusolekul põhinev otseturundus

 

Kuni te oma nõusoleku tagasi võtate või, kui nõusolekut tagasi ei võeta, pärast 12-kuulist perioodi, mille jooksul me ei ole teiega suhelnud. Teie nõusoleku dokumentatsiooni säilitatakse aga kuni 5 aastat pärast teie nõusoleku tagasivõtmist.

Sihtturundus seoses toodetega, mis on sarnased meilt ostetud toodetega

 

Kuni loobute meie edasistest teadetest või (kui te ei loobu meie edasistest teadetest) pärast 12-kuulist perioodi, mille jooksul me pole teiega suhelnud.

Juriidilised kohustused

 

Töötleme arvel olevaid andmeid oma juriidiliste kohustuste täitmise eesmärgil vastavalt Rootsi raamatupidamise seaduses sätestatud raamatupidamismaterjalide säilitamise sätetele, st. kuni seitsmenda aastani pärast selle kalendriaasta lõppu, mil majandusaasta lõppes (vt Rootsi raamatupidamise seaduse (1999:1078) 7. peatüki 2. jagu)

Küpsised

 

Kuni te oma nõusoleku tagasi võtate või (kui nõusolekut tagasi ei võeta) kuni küpsised aeguvad pärast meie allolevas küpsisepoliitikas märgitud perioodi.

Õiguslik huvi

 

Seni, kuni see on vajalik õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.

 

Kellega me teie isikuandmeid jagame?

 • Andmetöötlejad

Kui kasutame teie isikuandmete käesolevas poliitikas kirjeldatud eesmärkidel ja meie vastutusel allt töötlemiseks andmetöötlejat, sõlmime nendega esmalt andmetöötluslepingu. Leping sisaldab juhiseid konfidentsiaalsuse ja turvalisuse kohta ning sätestab, kuidas teavet võib töödelda. Kasutame järgmisi andmetöötlejate kategooriaid:

• Andmete salvestamise, hostimise ja muude IT-teenuste pakkujad

• Pakkujad, kes abistavad turundussuhtlusi, nagu konkreetsed meilid ja SMS-id, kui olete andnud nõusoleku sihtturunduseks.

Kui peaks juhtuma, et isikuandmed muutuvad kättesaadavaks väljaspool ELi/EMP piirkonda ehk n-ö kolmandas riigis saate allpool olevast samanimelisest jaotisest lugeda selle kohta, kuidas me täiendavate kokkulepete ja meetmete abil teie isikuandmeid kaitseme.

 • Vastutavad andmetöötlejad

Samuti kasutame teenuseid või sõlmime koostöölepingu sõltumatute ettevõtetega keda peetakse sõltumatuteks andmetöötlejateks ja kus teie isikuandmete töötlemine pärast meie edastamist toimub täielikult või osaliselt selle ettevõtte poolt ja nende vastutusel. See kehtib töötlemise kohta, mis toimub järgmistes retsipientide kategooriates:

- Partnerid, kes abistavad transpordi ja turustamisega, et teie kaup jõuaks teieni kiiresti ja ohutult.

- Pakkujad, kes abistavad turundust, kui olete selleks nõusoleku andnud või kui meil on õigustatud huvi teie isikuandmeid turunduseesmärkidel avaldada.

- Makse tegemisel abistavad pakkujad

Kui teie isikuandmed edastatakse teisele vastutavale andmetöötlejale, on meie jaoks oluline, et teaksite, millal ja kellele need edastati, et saaksite niisuguste ettevõtetega ühendust võtta ning küsida, kuidas nad teie andmeid töötlevad, ja veenduda, et saate kasutada oma GDPRist tulenevaid õiguseid. Teeme seda näiteks siis, kui tellite tarne, viidates selgelt asjakohasele tarneettevõttele, või kui kasutate makseteenust, kohustades saadaolevate makseteenuse pakkujaid jagama ise teavet selle kohta, millist teavet nad turvalise makse tagamiseks vajavad ja kuidas te selle kohta küsimusi saate esitada. Kõik andmete saajad, kes tegutsevad ise vastutavate andmetöötlejatena, vastutavad teile endapoolse töötlemise kohta vajaliku teabe esitamise eest.

 • Riigiasutuse taotlusel ja juriidilistel kohustustel põhinevad edastamisd

Kui meil on seaduslik kohustus jagada teie isikuandmeid riikliku maksuameti, politsei või teistega, siis me seda ka teeme.

 

Isikuandmete edastamine kolmandatele riikidele

Teatud juhtudel on tarnijad ja mõned meie partnerid väljaspool EL-i/EMP-d. Seetõttu kasutame sellistel juhtudel andmetöötlejaid väljaspool EL-i/EMP-d. See tähendab, et tagame vajalikud organisatsioonilised ja tehnilised turvameetmed, et isikuandmete töötlemine toimuks sama turvalisuse tasemega, mida võib eeldada, kui töötlemine toimub EL-is. EL on välja töötanud n-ö lepingu tüüptingimused (lühendatult SCC), mis põhinevad Euroopa Komisjoni ettepanekul ja on sageli, kuid mitte alati, lahenduse osa. Kasutame ELi/EMP väliseid töötlejaid ja partnereid järgmiste funktsioonide jaoks:

 • Kliendisuhete haldussüsteem, USA
 • Isikupärastatud reklaamid, USA
 • Analüütika, USA
 • Hoiustamine, USA

Kui teil on selle kohta küsimusi või kui soovite saada ohutusmeetmetega seotud dokumentatsiooni koopiat, võtke meiega julgelt ühendust.

 

Millised on teie õigused seoses teie isikuandmetega?

Õigus tutvuda andmetega

Kliendina on teil õigus tutvuda mitmesuguse teabe, sealhulgas kogutud isikuandmete kategooriatega.

Kui soovite tutvuda teie kohta töödeldavate andmetega ja teabega – oleme loonud teile automaatse viisi isikuandmetele juurdepääsu päringu tegemiseks, mille leiate oma kontolt Minu profiil – Isikuandmete kogumise alt. Muul juhul võtke meiega ühendust aadressil: customerservice_ee@booztlet.com.

Võime lükata tagasi päringuid, mis on ebamõistlikult korduvad, nõuavad ebaproportsionaalselt suurt tehnilist sekkumist (nt uue süsteemi arendamist või olemasoleva protsessi põhjalikku muutmist) või mis mõjutavad teise isiku õigusi ja vabadusi.

Kuna teil on õigus tutvuda ainult oma isikuandmetele, ei saa me teiega jagada teavet, mis sisaldab andmeid kellegi teise kohta (austades tema õigusi). Seetõttu ei pruugi te pääseda ligi kõigile taotletud isikuandmetele, kuid sellisel juhul kirjeldame teile, millist teavet me jagada ei saa ja mis on selle põhjus.

Õigus andmete parandamisele

Kui teie isikuandmed on ebatäpsed või valed, võite meiega ühendust võtta ja tagame, et teie isikuandmeid värskendatakse ning parandatakse. Taotluse korral värskendame, muudame või kustutame teie töödeldavaid isikuandmeid, võttes arvesse isikuandmeid, mida tuleb veel töödelda juriidilise kohustuse või meie jätkuva õigustatud huvi alusel.

Õigus andmete kustutamisele

Teil on õigus olla unustatud, mis tähendab, et kustutame teie isikuandmed, kui kehtib järgmine:

• isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, millega seoses need on kogutud või muul viisil töödeldud;

• teie isikuandmete töötlemine põhineb teie nõusolekul ja te võtate oma nõusoleku tagasi;

• esitate vastuväite isikuandmete töötlemise suhtes ja töötlemiseks pole ülekaalukaid õiguspäraseid põhjuseid;

• teie isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult;

• teie isikuandmed tuleb kustutada selleks, et täita vastutava töötleja suhtes kohaldatava liidu või liikmesriigi õigusega ette nähtud juriidilist kohustust.

See õigus ei ole kohaldatav, kui töötlemine on vajalik õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.

Kui soovite oma konto kustutada, saate seda teha, kui olete sisse logitud, lähete jaotisesse Minu profiil ja klõpsate valikul „Kustuta konto“. See kustutab teie konto ja kõik muud teie konto seaded, kuid loomulikult säilitame teie tellimuse ajaloo juhtudeks, kui vajate tulevikus abi tootetagastuse, garantii või mis tahes klienditeeninduse raames. Samuti säilitame kõik isikuandmed, mis on vajalikud seadusliku kohustuse või meie püsiva õigustatud huvi täitmiseks, näiteks Fair Use poliitika järgimiseks.

Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele

Teil on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist, kui kehtib üks järgmistest:

• Olete vaidlustanud isikuandmete õigsuse ja ootate meie otsust isikuandmete õigsuse kohta;

• Töötlemine on ebaseaduslik, kuid te ei taotle isikuandmete kustutamist, vaid kasutamise piiramist;

• Isikuandmed ei ole enam töötlemiseks vajalikud, kuid teil on neid vaja õigusnõuete esitamiseks, koostamiseks või kaitsmiseks või

• Olete esitanud töötlemisele suhtes vastuväite (vt allpool) , ajaks, kuni kontrollitakse, kas meie õiguspärased põhjused kaaluvad üles teie põhjused.

Andmete ülekandmise õigus

Teil on õigus andmete ülekandmisele, mis tähendab, et teil on õigus saada teid puudutavad isikuandmed struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul ning õigus edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale, ilma et vastutav töötleja, kellele kõnealused isikuandmed on esitatud, seda takistaks, kui (i) töötlemine toimub põhineb teie nõusolekul või lepingul ja (ii) töötlemine toimub automatiseeritud vahenditega ning (iii) see ei mõjuta negatiivselt teiste õigusi ja vabadusi.

Kui see on tehniliselt võimalik, on teil ka õigus nõuda, et me edastame andmed otse teisele vastutavale töötlejale, kui see on tehniliselt teostatav.

Teie õigus andmete ülekandmisele kehtib seni, kuni see ei mõjuta teiste õigusi ja vabadusi.

Õigus esitada vastuväiteid

Mis tahes töötlemise korral, mille puhul tugineme oma õigustatud huvile, on teil õigus esitada igal ajal vastuväiteid. Sellisel juhul peame hindama, kas meie õigustatud huvi kaalub üles teie huvid, õigused ja vabadused või kas teie isikuandmed on vajalikud juriidiliste nõuete esitamiseks, koostamiseks või kaitsmiseks.

Kui teie isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil, on teil õigus selleks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta ja me ei töötle enam teie isikuandmeid.

 

Korralduslikud ja tehnilised kaitsemeetmed

GDPR nõuab teie isikuandmete hoidmist turvalisel ja konfidentsiaalsel viisil. Hoiustame teie isikuandmeid kõrge turvalisuse tasemega serverites, mis asuvad kontrollitud rajatistes, ja turvalisust kontrollitakse regulaarselt, tegemaks kindlaks, kas kasutaja teabega käiakse ümber turvaliselt, võttes sealjuures alati arvesse teie kui kasutaja õiguseid.

 

Selle eeskirjade värskendused

Digitaalse ja tehnoloogilise valdkonna kiire areng tähendab, et meiepoolses isikuandmete töötlemises võib olla vajalik teha muudatusi. Seega jätame endale õiguse uuendada ja muuta neid isikuandmete töötlemise suunised. Leiate kehtivad eeskirjad alati meie veebisaidilt. Oluliste muudatuste korral teavitame teid nähtava teatega oma veebisaidil.

 

Küsimused ja kaebused

Aitame teid rõõmuga, kui teil on küsimusi selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid töötleme. Kui tunnete, et teid on mingil moel alt veetud, me ei vasta teie päringule või oleme teie andmeid ebaseaduslikult käidelnud, on teil õigus esitada kaebus oma riigi järelevalveasutusele:

 

Võta meiega ühendust

Võite meiega ühendust võtta järgmiste vahendite kaudu.

E-post: customerservice_ee@booztlet.com

Telefoni teel: +3726347268

Või postiga:

c/o Boozt Fashion AB

Attn: Customer Service

Box 4535

203 20 Malmö, Sweden

 

 

2) KÜPSISTE POLIITIKA

Täname, et külastasite platvorme, mida haldab Boozt Fashion AB (556710-4699), Hyllie Boulevard 35 Malmö, 215 37, Rootsi (edaspidi meie).

Nagu enamik veebisaite, kasutame me küpsiseid erinevatel eesmärkidel. Need küpsiste eeskirjad kirjeldavad, mis küpsiseid me kasutame, mis eesmärgil me seda teeme ja kuidas saate oma nõusoleku tühistada. Kui teil on küsimusi selle kohta, kuidas me küpsiseid kasutame, võtke meiega ühendust, kasutades mõnda järgmist võimalust.

E-post: customerservice_ee@booztlet.com

tel: +372 6347268

Kirja teel:

c/o Boozt Fashion AB

Attn: Customer Service

Box 4535

203 20 Malmö, Sweden

 

Mis on küpsis?

Küpsis on väike tekstifail, mis salvestatakse veebisaidi külastamisel brauseri kaudu teie arvutisse või muusse seadmesse. Küpsised võimaldavad koguda teatud teavet, nt mis lehti te külastate ja mis funktsioone kasutate.

Mõni küpsis on tehniliselt vajalik selleks, et saaksite kasutada veebisaidi funktsioone (nt et saaksime salvestada teie ostukorvi sisu), mõnda küpsist kasutatakse muudel eesmärkidel (nt statistika kogumiseks). Järgmises jaotises saate lugeda lisateavet selle kohta, milliseid küpsiseid võidakse kasutada.

Kui külastate veebisaiti esimest korda, kuvatakse teile küpsise hüpikaken, kus saate anda oma nõusoleku veebisaidi küpsiste kasutamiseks. Nagu näete allpool, saate alati oma nõusolekut vajaduse järgi kohandada. Kuid te ei saa tühistada tehniliselt vajalike küpsiste lubamist ja need salvestatakse seega ilma nõusolekuta.

Kasutame sisuliselt kahte tüüpi küpsiseid: ajutised küpsised ja püsiküpsised.

 • Ajutised küpsised on seotud hetkel poolelioleva veebisaidi külastusega ja kustutatakse automaatselt brauseri sulgemisel.
 • Püsiküpsised salvestatakse ja neid uuendatakse iga kord, kui külastate veebisaiti. Kuid need kustutavad ennast ise teatud aja möödudes. Nende küpsiste kasutamine võimaldab teid „ära tunda“, kui naasete veebisaidile. Kasutame seda näiteks selleks, et kohandada veebisaiti teie huvide järgi. Püsiküpsiste kasutamisel on nende kestus toodud allolevas tabelis.

Allolevas jaotises toodud tabelis on iga küpsise kohta kirjas, kas tegemist on ajutise küpsisega (seansiküpsis) või püsivama küpsisega, mis aegub kindla perioodi möödudes.

Lisaks eristatakse esimese poole küpsiseid ja kolmandate poolte küpsised. Esimese poole küpsised on need, mida rakendame ise. Kolmandate poolte küpsiseid kasutavad kolmandad pooled, kelle elemendid on manustatud külastatavasse veebisaiti. Alloleva jaotise tabelist näete, milliseid küpsiseid rakendame me ise ja milliseid rakendab kolmas pool.

 

Mis küpsiseid me kasutame?

Kasutame küpsiseid järgmistel üldistel eesmärkidel.

 • Veebisaidi funktsioonide toetamine, sh automaatse sisselogimise võimaldamine, meie vestlusfunktsiooni kasutamine ja esemete ostukorvi lisamine.
 • Statistika kogumine äritegevuse edendamiseks, sh meie veebisaidi täiustamine, kasutajakogemuse optimeerimine ja veebisaidi sisu teie huvide järgi kohandamine.
 • Sihitud reklaamimine

Allpoolt leiate üksikasjalikku teave iga küpsise kohta, sh küpsise pakkuja, küpsise eesmärk ja kestus.

 

 

Kas te ei leidnud ikka õiget vastust? Me aitame teid!

Saatke meile e-kiri

Tavaliselt vastame 3 tööpäeva jooksul
Kuidas saame teid aidata?
Oleksid rahul inglisekeelse vastusega? Sama teenus, kiirem vastus.
Meie poole pöördudes nõustute meie tingimustega.

Muud ühenduse võtmise valikud

Ese lisati ostukorvi